Coronavirussituationen: Skatteförvaltningen förlänger betalningstiderna för skatter som ingår i betalningsarrangemang

Nyhet, 14.1.2022

Skatteförvaltningen förlänger betalningstiden för skatter för de företag och privatpersoner som har ett betalningsarrangemang för skatteskulder i kraft hos Skatteförvaltningen. Syftet är att lindra de betalningssvårigheter som särskilt företag och firmaföretagare har på grund av coronabegränsningarna.

För tillfället är 36 000 betalningsarrangemang i kraft. Av de giltiga betalningsarrangemangen har 10 000 gjorts med företag och 26 000 med privatpersoner (också firmaföretagarna finns bland privatpersonerna). Ett betalningsarrangemang innebär att kunderna har ansökt om tidsfrist med betalningen av skatter och betalar skatter till Skatteförvaltningen enligt planerade månadsrater.

– Vi vill ge amorteringsfri tid för dem som lider av coronabegränsningarna. Därför behöver inte kunder med ett betalningsarrangemang betala månadsraterna för januari, februari och mars. Tiden för att betala skatteskulderna blir alltså längre när antalet amorteringsfria månader läggs till slutet av betalningsarrangemanget, säger överinspektör Netta Löyvä från Skatteförvaltningen.

Betalningsarrangemangets rat som förfaller till betalning i januari kan alltså lämnas obetald utan att betalningsarrangemanget förfaller. Övriga villkor för betalningsarrangemanget ska dock följas.

De extra månaderna för skattebetalningen beviljas automatiskt

Företag och privatpersoner med betalningsarrangemang behöver inte separat ansöka om de extra månaderna för betalningen av skatter. Skatteförvaltningen beviljar de extra månaderna automatiskt.

– En kund med betalningsarrangemang kan utnyttja de extra månaderna om hen vill, men behöver inte göra det. Om kunden inte behöver tidsfrist lönar det sig för hen att fortsätta följa det ursprungliga betalningsarrangemanget, säger Löyvä.

Dröjsmålsränta tas alltid ut på en skatteskuld. Om betalningstiden blir längre skapas det också mer dröjsmålsränta att betala.

Skatteförvaltningen informerar och anvisar om detta när detaljerna är på det klara. Vi kontaktar alla kunder som detta berör.

Betalningsarrangemanget hjälper med att sköta skatteskulden

Det här är nu tredje gången som lindringar med skattebetalningen erbjuds på grund av coronaviruspandemin. I mars–augusti 2020 och april–augusti 2021 var det möjligt för företag och privatpersoner att ansöka om förlängd betalningstid för skatter.

För tillfället är skatteskulden sammanlagt 3,3 miljarder euro. Av denna skuld ingår 16 procent i betalningsarrangemangen.

– Det är bra att kunderna ansöker om betalningsarrangemang vid betalningssvårigheter. Skatteskulden är under kontroll när det finns en betalningsplan för den, säger Löyvä.

Mer information om de extra månaderna för betalningsarrangemang och anvisningar till kunderna publiceras på dessa sidor:

Coronavirussituationen

Ansökan om betalningsarrangemang

Uppdaterad statistik för coronatiden