Framtiden för momsrapporteringen

Momsrapporteringen utvecklas under de närmaste åren. Genom förnyelsen strävas det efter att säkra rätt skatteintag samt konkurrens på lika villkor för företagen i och med att bekämpningen av grå ekonomi effektiveras. Samtidigt vill vi också underlätta verksamheten för kunden genom att genomföra förnyelsen så att den administrativa bördan inte växer.

Att förnya momsdeklarationen

Skatteförvaltningen utarbetar för tillfället en ny momsdeklaration tillsammans med kunderna och intressentgrupperna. Med den nya momsdeklarationen samlas det in mer detaljerade uppgifter som hjälper att rikta handledningen och övervakningen allt effektivare. Med hjälp av uppgifterna i den nya deklarationen får vi också en bättre helhetsbild av den del av kundens verksamhet som gäller momsbeskattningen. Tack vare detta kan de begäranden om utredningar som skickas till kunderna riktas bättre i fortsättningen och momsåterbäringarnas handläggningstider blir kortare.

Övergången till faktura- och kvittospecifik rapportering

Samtidigt utreds också övergången till faktura- och kvittospecifik rapportering. I och med att heltäckande faktura- och kvittodata fås in kan Skatteförvaltningen skapa en förhandsifylld momsdeklaration för kunden vilket gagnar speciellt de mindre aktörerna.

Den mer omfattande momsdeklarationen och den fakturaspecifika rapporteringen anknyter starkt till varandra, varför de utarbetas och utreds på samma gång. Målet är att omfattningen av ändringen i sin helhet är beskriven med tillräcklig noggrannhet sommaren 2020, alltså ett och ett halvt år före den första fasen av ändringen, det vill säga den förnyade momsdeklarationens planerade lansering 2022.

Nyheter

Materialet från kundevenemangen

Framtiden för momsrapporteringen: små och medelstora företag samt bokföringsbyråer (24.10.2019)

Framtiden för momsrapporteringen: Koncernskattecentralens kundföretag (24.10.2019)

Nyhetsbrev 

I nyhetsbrev får du information om aktuella frågor och kommande ändringar.