Tillgänglighetsutlåtande – MinSkatt

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten MinSkatt och utlåtandet är upprättats 22.9.2020. Tjänstens tillgänglighet är utvärderat av en tredje part och som självvärdering.

Läge för överensstämmelse med kraven

MinSkatt uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven eller undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker:

Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och/eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

  1. Skärmläsaren läser inte innehållet av PDF-dokumenten (t.ex. besluten) i logisk ordning och det kan därför förorsaka svårigheter för användare av skärmläsare att förstå innehållet. Vi försöker lösa problemet inom nära framtid. Om du ar problem med att läsa innehållet av dokumenten, kan du kontakta vår kundtjänst. (WCAG riktlinje 1.3.2).
  2. Tangentbordsnavigeringen är inte logisk på specifikationen för reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (blankett 62). När man navigerar på blanketten med hjälp av tabulatorn flyttas fokus inte logiskt till följande fält, utan det kan flyttas neråt i kolumnen. (WCAG riktlinjer 2.4.3, 2.4.7).
  3. Rubrikhierarkin i MinSkatt är bristfällig. Huvudsakligen används endast rubriknivåer H1 och H3. Den bristfälliga rubrikhierarkin påträffas också i PDF-dokumenten (t.ex. besluten) i MinSkatt, där exempelvis vissa rubriknivåer helt kan saknas och andra rubriker är markerade som H2 rubriker. (WCAG riktlinjer 1.3.1, 2.4.6).
  4. De element i MinSkatt som öppnas kan orsaka problem för användare av skärmläsare. Skärmläsaren kan läsa alternativknappar som finns inom de element som öppnas också när elementen är stängda. (WCAG riktlinje 4.1.2)
  5. I samband med alternativknapparna i MinSkatt kan skärmläsaren läsa kod som hänger ihop med stilinställningen för knappen. På grund av det här kan det vara svårare att uppfatta innehållet i alternativknappen. (WCAG riktlinje 4.1.1).
  6. Skärmläsaren läser inte rubrikerna på sidorna (page title) och därför berättar inte skärmläsaren när dynamiska ändringar sker, t.ex. om byte av sida. (WCAG riktlinje 4.1.3).
  7. Val av språk -knapparna i MinSkatt är inte markerade med rätt lang-id-attribut och därför kan skärmläsaren läsa sidorna med fel accent, t.ex. engelska sidor med finsk accent. (WCAG riktlinje 3.1.2).
  8. För användare av skärmläsare fattas det tydlig information om i vilket format innehållet ska skrivas in i datum- och telefonnummerfälten. (WCAG riktlinje 3.3.2).
  9. Innehållet i MinSkatt är för tillfället inte responsivt och därför kan man vara tvungen att rulla sidan också sidledes när innehållet förstoras t.ex. upp till 200 %. (WCAG riktlinjer 1.4.4, 1.4.10).
  10. Lediga dagar och tider i tidsbokningen i MinSkatt är markerade endast med grön färg men inte med någon annan indikator. (WCAG riktlinje 1.4.1).

Vi försöker lösa alla tillgänglighetsproblem inom nära framtid i samband med att MinSkatt uppdateras. MinSkatt bygger tekniskt på en färdig programvara och därför är det komplicerat att avhjälpa bristerna men vi försöker göra det i samband med att MinSkatt utvecklas

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna nätblankett.

Utvecklingsteamet för MinSkatt ansvarar för denna tjänsts tillgänglighet och hantering av respons.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn