Användning av kakor på skatt.fi

Skatteförvaltningen använder kakor på webbplatsen skatt.fi.

Vad är kakor?

Kakor är små datafiler som lagras på användarens dator. Med hjälp av kakor gör vi skatt.fi användarvänligare och erbjuder riktad information till olika kundgrupper.

Hurdana uppgifter samlar vi?

Skatt.fi använder Piwik Pro för att följa hur besökare navigerar på webbplatsen. Programmet använder kakor för insamlingen av statistiska uppgifter. Uppgifterna används endast av Skatteförvaltningen och lämnas inte ut till utomstående. 

Följande uppgifter samlas in om besöken på skatt.fi:

  • antalet besök på hela webbplatsen och på enskilda sidor
  • genomsnittlig längd på besöken
  • webbläsare och operativsystem
  • sökord
  • från vilka webbadresser användarna har kommit till webbplatsen

Vi samlar in dessa uppgifter för att analysera besökarantal, hur tjänsten används och vilket innehåll som intresserar besökarna samt för att utveckla webbplatsen.

På webbplatsen skatt.fi samlar vi även in besökaruppgifter som en del av uppföljningen av verkställigheten av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala ingången (en länk öppnas i ett nytt fönster). På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom sidans url-adress även antalet besökare, besökarnas land och den använda terminalen in. Uppgifterna samlas in anonymt och individualiseras inte till en person/personer. Uppgifterna används endast av Skatteförvaltningen, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.

Kan användaren identifieras?

Utgående från de uppgifter som PiwikPro samlar in kan vi inte identifiera användaren personligen. Informationen kombineras inte heller med inloggningsuppgifterna för e-tjänsten eller med andra uppgifter som identifierar användaren personligen och som Skatteförvaltningen eventuellt behandlar i något annat sammanhang.

Kan jag förbjuda användningen av kakor?

Om du inte vill använda kakor kan du spärra kakor i din webbläsares inställningar. Du kan spärra insamlingen av information genom att ta i bruk funktionen Do not track i webbläsarinställningarna.