Skattetagarnas ändringssökande

Enligt 27 § i lagen om skatteförvaltningen:

Kommunens, församlingens och Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring kan utövas av de nämnda skattetagarna och, oberoende av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, dessutom av de skatteombud vid enheten som har utsetts för uppgiften. Dessa skatteombud biträder kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten också i övrigt i frågor som gäller bevakningen av deras rätt.

Finlands Kommunförbund rf utser de skatteombud som avses i 1 mom. på framställning av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Ett beslut att utse ett skatteombud kan återkallas i samma ordning som det har fattats.

I denna uppgift använder skatteombudet kommunens, församlingens eller Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring. I stället för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt eller skatteombudet i sig är det kommunen, församlingen eller Folkpensionsanstalten som är ändringssökande i dessa ärenden. Vid behov representerar skatteombuden skattetagarna också i övrigt, i de ärenden som har med rättsbevakningen att göra.

Skatteombud som utsetts för samarbete:

  • skatteombud Tero Alanko
  • skatteombud Seppo Iivonen
  • skatteombud Jaana Nurila

Telefonväxel: 029 512 000
E-post: förnamn.efternamn@vero.fi

Alla skatteombud som utsetts för samarbete har befogenheten att söka ändring i hela Finland och i alla skatteslag som gäller de i paragrafen nämnda skattetagare. Skattetagaren kan vända sig till vilken som helst av de skatteombud som har utsetts för samarbete.