Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Ifyllnadsanvisning för blanketten Ansökan om tilläggstid för upprättande av bouppteckning eller för inlämning av bouppteckningsinstrument

I Arvlåtare

Anteckna här arvlåtarens förnamn och efternamn, personbeteckning och dödsdatum.

Om arvlåtaren eller gåvogivaren saknar finsk personbeteckning ska du i dess ställe uppge födelsedatum i formatet dd.mm.åååå.

II Sökande

Anteckna här sökandens förnamn och efternamn, telefonnummer i internationellt format (t.ex. +358 04123 4567) och adressuppgifterna.

III Ansökan

Ange genom att kryssa för om du ber om tilläggstid  för att upprätta bouppteckning eller för att lämna in bouppteckningsinstrument till Skatteförvaltningen. Obs.! Tilläggstid för inlämning av bouppteckningsinstrument kan ansökas först när bouppteckningen upprättats.

Om du ber om tilläggstid för upprättandet av bouppteckningen ska du ange det datum då du senast har för avsikt att upprätta bouppteckningen. Bouppteckningsinstrumentet ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom en månad från det datum då bouppteckningen är upprättad.

Om du ber om tilläggstid för inlämning av bouppteckningsinstrument ska du ange det datum då du senast lämnar in bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen. Fyll i även punkten ”Bouppteckningen är upprättad". Uppge här det datum då bouppteckningen upprättades.

IV Motivering

Motivera varför du ber om tilläggstid.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna din ansökan.