Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen, lomakkeen täyttöohje

I Perinnönjättäjä

Merkitse tähän perinnönjättäjän etunimi ja sukunimi, henkilötunnus ja kuolinpäivä.

Jos perinnönjättäjällä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitse sen tilalle syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

II Hakija

Merkitse tähän hakijan etunimi ja sukunimi, puhelinnumero kansainvälisessä muodossa (esimerkiksi +358 04123 4567), sekä osoite.

III Hakemus

Merkitse rastilla, haetko lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen vai siihen, milloin perukirja on annettava Verohallinnolle. Huom. Perukirjan antamiselle voi hakea lisäaikaa vasta, kun perunkirjoitus on toimitettu.

Jos haet lisäaikaa perunkirjoitukselle, ilmoita se päivä, jolloin perunkirjoitus viimeistään on tarkoitus toimittaa. Perukirja on annettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Jos haet lisäaikaa perukirjan antamiseen Verohallinnolle, ilmoita se päivä, jolloin viimeistään annat perukirjan. Täytä myös kohta ”Perunkirjoitus on toimitettu”. Ilmoita siinä päivämäärä, jolloin perunkirjoitus on toimitettu.

IV Perustelut

Perustele, miksi haet lisäaikaa.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa hakemus.