Anmälan om ibruktagande av fordon som ska registreras i Finland, anvisning för ifyllande av blanketten

Lämna in en anmälan om ibruktagande innan användningen börjar, om du tar ett fordon i skattepliktigt bruk i Finland före registrering. Observera att inlämnande av en anmälan om ibruktagande inte berättigar till skattefri användning av fordonet. Du ska lämna in en bilskattedeklaration inom 5 vardagar från det att användningen börjat.

Lämna anmälan i MinSkatt. Välj på ingångssidan -> Alla funktioner -> Bilskatt -> Anmälan om ibruktagande

Vid behov kan du använda en pappersblankett (blankett 1220). Mer information finns på blankettsidan.

När du har lämnat in en anmälan, får du av Skatteförvaltningen ett brev, i vilket mottagningen av anmälan bekräftas. Du får genast ett bekräftelsebrev till brevlådan i MinSkatt, varifrån du kan skriva ut det. Brevet skickas också per post hem till dig, om du inte tagit i bruk Suomi.fi, det vill säga slopat pappersbrev. När du använder fordonet, ska ha med dig den bekräftade anmälan om ibruktagande i fordonet antingen i pappersform eller på en mobil enhet och på begäran uppvisa den för tillsynsmyndigheten, polisen eller Tullen.

Läs mer om skattefri användning av fordon

1 Anmälare

Namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Anmälarens personbeteckning. Om finsk personbeteckning saknas, ange födelsedatum. Om du fyller i anmälan för en annan persons räkning, anmäl här uppgifterna om den som tagit i bruk fordonet. 

2 Fordon

Anmäl här uppgifter om det fordon som du tar i bruk. Du kan ta hjälp av de officiella dokumenten om fordonet, till exempel försäkran om överensstämmelse eller det utländska eller finska registreringsintyget för fordonet.

Märke

Fordonets märke

Modell

Fordonets modell

Tillverkningsnummer

Ange fordonets tillverkningsnummer (på engelska VIN, vehicle identification number). Fordonets tillverkningsnummer är en unik serie av siffror och bokstäver, utifrån vilken fordonet kan identifieras.

Ange tillverkningsnumret i den form som det står i de officiella dokumenten. Tillverkningsnumret är normalt 17 tecken långt och det kan innehålla specialtecken. Tillverkningsnumren för EU- eller EG-typgodkända fordon innehåller vanligen inte bokstäverna o, i eller q, för att dessa inte ska förväxlas med siffror. Denna bokstavs- och längdbegränsning gäller enbart för tillverkningsnumren för EU- eller EG-typgodkända fordon. Dessa tecken kan därför förekomma till exempel i tillverkningsnumren för fordon som har importerats från USA eller Japan.

Mätarställning då användningen börjar i Finland (km)

Fordonet är

Välj om fordonet är nytt eller begagnat. Ett fordon är nytt om det inte varit registrerat eller i bruk. Som nytt fordon räknas också ett fordon som har importerats som ett nytt fordon till landet och som varit i skattefri demonstration.

Ett fordon är begagnat då det redan tidigare har varit registrerat eller i bruk.

Datum för första registrering (ddmmåååå)

Datum för första registrering av fordonet. Datumet för första registrering är det datum då fordonet för första gången registrerades antingen utomlands eller i Finland.

Startdagen för skattepliktig användning i Finland (ddmmåååå)

Det datum då fordonet börjar användas i Finland. Användningen av fordonet börjar den dag då fordonet används i trafik i Finland. Om du till exempel kör bort ett fordon från hamnen, börjar användningen genast.

Fordonskategori

Välj den fordonskategori i vilken fordonet är registrerat eller i vilken det kommer att registreras.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021