Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Myndighetens begäran om uppgifter i beskattningshandlingar – anvisning om att skapa CSV-filer

En myndighet eller en organisation kan be Skatteförvaltningen om en persons eller ett företags enskilda beskattningsuppgifter, om den som begär uppgifterna har en lagstadgad rätt att få sekretessbelagda beskattningsuppgifter för att sköta någon myndighetsuppgift.

Syftet med anvisningen är att hjälpa dem som begär uppgifter med skapandet av filer med rätt innehåll och format. I CSV-filer skiljs data åt med semikolon [;] och olika poster skiljs åt med radbyte.

Filen ska vara i CSV-format (*.csv) som är ett lagringsformat till exempel i Excel-programmet. Teckenkodningen i en CSV-fil ska vara UTF-8. Om du skapar filen med ett annat program än Excel ska du försäkra dig om att uppgifterna är avskilda med ett semikolon. CSV-filens storlek kan vara högst 30 megabyte (MB).

Skicka CSV-filen till Skatteförvaltningen

Skicka filen via MinSkatt. Filens innehåll fastställs först efter att den laddats upp. Vid behov kan du alltså korrigera uppgifterna innan du skickar begäran om uppgifter. Du får en bekräftelse på en lyckad sändning. Läs anvisningen om hur du loggar in i MinSkatt.

Uppgifter som rapporteras i CSV-filen i ordningsföljd

Uppgifterna ska vara specificerade i den ordning som anges i exempelfilen.

1. Namn

 • Ange personen eller företaget vars uppgifter begärs.
 • Obligatorisk uppgift
 • Max. 100 tecken

2. Personbeteckning eller FO-nummer

 • Finsk personbeteckning eller finskt FO-nummer
 • Obligatorisk uppgift. Om beteckningen inte är känd, fyll i punkt 4 Annan identifieringsuppgift
 • Max. 11 tecken

3. Adress

 • Frivillig uppgift
 • Max. 100 tecken

4. Annan identifieringsuppgift

 • Obligatorisk uppgift om inte personbeteckningen är känd eller FO-numret känt
 • Max. 100 tecken

5. Beskattningshandling som begärs

 • Obligatorisk uppgift
  1 = Beskattningsbeslut
  2 = Förhandsifylld skattedeklaration
  3 = Fastighetsbeskattningsbeslut
  4 = Ett företags eller ett samfunds skattedeklaration
  5 = Årsanmälan om löner
  6 = Årsanmälan om pensioner och förmåner
  7 = Annan årsanmälan
  Precisera i punkten Tilläggsuppgifter vilken årsanmälan det är fråga om
  8 = Annan beskattningshandling
  Precisera i punkten Tilläggsuppgifter vilket beskattningshandling det är fråga om

6. Skatteår

 • Ange i formatet ÅÅÅÅ
 • Obligatorisk uppgift

7. Tilläggsuppgifter

 • Ange beskattningshandlingens namn eller annan identifieringsuppgift
 • Obligatorisk uppgift om det dokument som begärs är en annan årsanmälan eller annan beskattningshandling
 • Ange i denna punkt namnet på annan årsanmälan (7) eller annan beskattningshandling (8).
 • Max. 100 tecken

Exempel på en rad i filen. (Obs! Efter det sista datafältet används inget semikolon ens när det är tomt.) En fil kan innehålla flera rader:

Erik Exempel;010101A1234;Gata 4 Helsingfors;;1;2020;
Erik Exempel;010101A1234;Gata 4 Helsingfors;;8;2018;Förhandsavgörande om inkomstbeskattning
Emma Exempel;;Gata 1 Stockholm;099-487-0012-0074;3;2019;

Exempel på samma fil när den har gjorts i Excel.

Ovanstående exempel på en rad i filen som en bild.

Korrigering av en fil

Efter att du laddat upp filen ser du i den följande fasen ett sammandrag av uppgifterna. Om det finns fel i uppgifterna, korrigera dem i MinSkatt innan du skickar anmälan.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023