Kontaktblankett för undantagssituationer vid intressentgruppstestningen

Denna kontaktblankett är avsedd för kontakt mellan testare och projektet i situationer då Enter-portalen inte är tillgänglig.

Intressentgrupperna anmäler om inledning av testning och testningsobservationer i första hand via Enter-portalen. Om det dock uppstår störningar i Enter-portalen kan du lämna en kontaktbegäran med den här blanketten.

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.

När du lämnar dina kontaktuppgifter godkänner du att uppgifterna får användas enligt dataskyddsbeskrivning: Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret och i kundtjänsten.

Sidan har senast uppdaterats 6.3.2023