Tidigare dokumentation

På denna sida har samlats tidigare tekniska dokument.

Se senaste dokumentation

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner

Tidigare versioner av tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner
Löner – tidigare versioner

Förklaringar till inkomstslag i anmälan om löneuppgifter och poster som ska dras av från inkomsterna:

Tillämpningsanvisningar för informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter:

Tillämpningsanvisningar för arbetsgivarens separata anmälan:

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner

Tidigare versioner av tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner
Förmåner – tidigare versioner

Förklaringar till inkomstslag i anmälan om förmånsuppgifter och poster som ska dras av från inkomsterna:

Tillämpningsanvisningar för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter:

Koduppsättningar

Tidigare versioner av koduppsättningar
Koduppsättningar – tidigare versioner

Koduppsättningar för inkomstslag för löner i xls-format:

Koduppsättningar för inkomstslag för löner i pdf-format:

Koduppsättningar för inkomstslag för förmåner i xls-format:

Koduppsättningar för inkomstslag för förmåner i pdf-format:

Koduppsättningar för tekniska gränssnitt i xls-format:

Koduppsättningar för tekniska gränssnitt i pdf-format:

Felkodsuppsättningar för det tekniska gränssnittet i xls-format:

Rapporter

Tidigare versioner av rapporters innehållsbeskrivningar
Rapporter – tidigare versioner

Rapporters innehållsbeskrivningar:

Beräkningsregler för inkomstuppgifter:

Sändning av uppgifter

Tidigare versioner av innehållsbeskrivningar för sändning av uppgifter
Sändning av uppgifter – tidigare versioner

Allmänna anvisningar för att lämna in uppgifter:

Scheman för sändning av uppgifter: Anmälningar om löneuppgifter

Scheman för sändning av uppgifter: Arbetsgivarens separata anmälningar

Scheman för sändning av uppgifter: Anmälningar om förmånsuppgifter

Scheman för sändning av uppgifter: Materialbeställningar

Scheman för sändning av uppgifter: Makuleringsuppgifter

Scheman för sändning av uppgifter: Mottagningskvittering

Scheman för sändning av uppgifter: Förfrågan om behandlingsrespons

Scheman för sändning av uppgifter: Behandlingsrespons

Datadistribution

Tidigare versioner av innehållsbeskrivningar för datadistribution
Datadistribution – tidigare versioner

Allmänna anvisningar för datadistribution:

Scheman för datadistribution: Anmälningar om löneuppgifter

Scheman för datadistribution: Arbetsgivarens separata anmälningar

Scheman för datadistribution: Anmälningar om förmånsuppgifter

Scheman för datadistribution: Tjänstebegäran

Scheman för datadistribution: Loggdata

Scheman för datadistribution: Sammandrag över betalarens löneuppgifter

Scheman för datadistribution: Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett 

Anvisningar för applikationsutvecklare

Tidigare versioner av anvisningar för applikationsutvecklare
Anvisningar för applikationsutvecklare – tidigare versioner

Tillämpningsanvisningar för tekniskt gränssnitt:

ZIP-filer:

Beskrivningar av innehållet i zip-filen:

Tekniskt gränssnitt – Underteckning av meddelande:

  • Ingen tidigare version
Sidan har senast uppdaterats 8.1.2024