Utredning: Merparten av inkomstuppgifterna anmäls fortfarande korrekt på första försöket, men en liten ökning kan ses i korrigeringar som gäller löner

14.4.2023

I fjol korrigerades löneuppgifter i inkomstregistret nästan sex miljoner gånger. Antalet ersättande anmälningar har ökat jämfört med året innan.

I arbetsgivarens separata anmälningar har antalet ersättande anmälningar hållits oförändrad. Däremot har antalet makulerade anmälningar ökat i båda löneanmälningarna.

Minst korrigerades förmåner.

Ersättande och makulerade anmälningar i förhållande till antalet anmälningar

Ersättande och makulerade anmälningar i förhållande till antalet anmälningar 2020–2022
Anmälningar om löneuppgifter 2022 2021 2020
Ersättande anmälningar (%-andel av gällande anmälningar) 4,2 % 3,1 % 3,0 %
Makulerade anmälningar (%-andel av alla anmälningar) 3,7 % 2,6 % 3,5 %
Arbetsgivarens separata anmälningar 2022 2021 2020
Ersättande anmälningar (%-andel av gällande anmälningar) 1,5 % 1,5 % 2,0 %
Makulerade anmälningar (%-andel av alla anmälningar) 2,9 % 2,6 % 2,9 %
Anmälningar om förmånsuppgifter 2022 2021*  
Ersättande anmälningar (%-andel av gällande anmälningar) 1,3 % 1,5 %  
Makulerade anmälningar (%-andel av alla anmälningar) 0,05 % 0,1 %  
* Anmälningen av förmåner till inkomstregistret inleddes år 2021.

Uppgifter korrigeras vanligen med en ersättande anmälan

En ersättande anmälan är det primära sättet att korrigera de fel som finns i en anmälan som lämnats i inkomstregistret. Som namnet säger ersätter en ersättande anmälan den ursprungliga anmälan som lämnats i inkomstregistret.

I vissa fall är det inte möjligt att lämna en ersättande anmälan. Om du till exempel har anmält ett FO-nummer eller en personbeteckning felaktigt eller vill korrigera betalningsdagen eller typen av undantagssituation för försäkring, ska du korrigera anmälan genom makulering.

Orsakerna för korrigering av löneuppgifter oförändrade

Det är uppenbart vanligare att korrigera löner än förmåner. Inkomstregistret har tidigare undersökt korrigeringen av löner närmare två gånger: i slutet av 2021 och på nytt nu i början av 2023.

Enligt utredningen som färdigställdes i början av året ser det ut som om korrigeringssätten och -orsakerna inte har förändrats. I inkomstregistret korrigeras felaktiga eller bristfälliga uppgifter: vanligen ändras inkomstslag eller så läggs en uppgift om ogrundad förmån till anmälan.

– Merparten av anmälningarna om löneuppgifter korrigeras fortsättningsvis endast en gång, men antalet anmälningar som korrigerats 2–7 gånger håller särskilt på att öka. Detta kan bero på att löneprogram automatiskt skickar hela materialet på nytt, trots att korrigeringar endast skulle ha gjorts i en del av anmälningarna i materialet, säger Sari Wulff, ledande sakkunnig vid inkomstregistret.

Samma utveckling har också kunnat ses vad gäller makulerade anmälningar: i fjol hade innehållet i 83 procent av de makulerade anmälningarna inte förändrats, när längden på den makulerade anmälningen jämfördes med längden på den nya anmälning som lämnats i stället. Detta tyder på att alla anmälningar i samma material tas bort och skickas på nytt vid makuleringar, och inte endast de felaktiga anmälningarna.

Merparten av löneprogrammen stöder korrigeringar som görs via gränssnitt

Av lönerna anmäls 94 procent direkt till inkomstregistret från löneprogram via ett gränssnitt.

Av de löneprogram som svarade på inkomstregistrets enkät möjliggör 88 procent även att en ersättande anmälan lämnas via gränssnittet. En ny anmälan skapas automatiskt i stället för en makulerad anmälan i 35,5 procent av de löneprogram som möjliggör makulering. Drygt över en tredjedel (41 %) av löneprogrammen tillåter korrigering av en del av felen i programmet, men andra korrigeringar måste göras manuellt i inkomstregistrets e-tjänst.

Vad gäller granskningen av masskorrigeringar, det vill säga korrigeringen av flera anmälningar på en gång, indelades löneprogrammen i tre lika stora grupper: i den första var det möjligt att korrigera i stor utsträckning, i den andra var korrigeringar delvis möjliga och i den tredje var det inte möjligt att korrigera de flesta anmälningarna.

Tidigare om samma tema:

Utredning:Merparten av löneuppgifterna anmäls rätt – få korrigeringar görs

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023