Uppgifter korrigeras vanligen med en ersättande anmälan

Betalaren kan vanligen korrigera fel i löne- eller förmånsuppgifter genom att lämna in en ersättande anmälan.

Ange alltid alla uppgifter på nytt i den ersättande anmälan.

Gör en ersättande anmälan för samma betalningsdag som den ursprungliga anmälan.

Hänför med en anmälningsreferens den ersättande anmälan till den anmälan som ska korrigeras.

I vissa situationer ska uppgifterna makuleras.

Använd den ursprungliga anmälans anmälningsreferens

Hänvisa korrigeringen till rätt anmälan med hjälp av en anmälningsreferens.

Det finns två typer av referenser:

  • Om du själv har skapat betalarens anmälningsreferens för den ursprungliga anmälan, använd samma referens även för den ersättande anmälan.
  • Alternativt kan du använda inkomstregistrets anmälningsreferens, som inkomstregistret alltid skapar för varje ny anmälan.

I en ersättande anmälan är det viktigt att använda rätt anmälningsreferens, eftersom det kan finnas flera gällande anmälningar som gäller samma inkomsttagare för samma betalningsdag.

Om anmälningsreferensen för den ursprungliga anmälan inte används för den ersättande anmälan, ersätts den tidigare anmälan inte, utan den ersättande anmälan sparas i inkomstregistret som en ny anmälan.

Så här gör du en ersättande anmälan

Om du korrigerar en enskild anmälan i e-tjänsten, hämta först den ursprungliga anmälan och välj ”Korrigera”. Korrigera felen i den ursprungliga anmälan och bibehåll de övriga uppgifterna oförändrade. Anmälningsreferensen är redan korrekt.

Om du korrigerar en anmälan via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten, välj som typ av åtgärd ”Ersättande anmälan”. Ange alla uppgifter på nytt i anmälan samt anmälningsreferensen för den ursprungliga anmälan.

Med pappersblankett kan du enbart korrigera löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

Detaljerade anvisningar och exempel

Löneuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om korrigering i olika situationer:

Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

I anvisningen beskrivs hur anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan korrigeras.

Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

I anvisningen beskrivs hur uppgifter i internationella arbetssituationer korrigeras.

Förmånsuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om korrigering i olika situationer:

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2023