Anmälan av löner i e-tjänsten har fått en ny layout

2.11.2022

Inkomstregistret har utifrån kundrespons och användarerfarenheter fortsatt att utveckla de anmälningar som fylls i på e-tjänsten. Vi har uppdaterat anvisningarna om anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan, förtydligat anmälningsvyerna och förbättrat användbarheten av vyerna.

Vi lade ut ändringarna i e-tjänsten vid början av november. Samtidigt offentliggjorde vi en del uppdaterade förklaringar om fel och gjorde det möjligt att hämta beställda csv-rapporter som packade filer.

Uppgifter om yrkesklass och anställningsförhållande lämnas framöver tillsammans med uppgifter om frånvaro på samma sida

Den största ändringen för anmälarna är att uppgifterna om yrkesklass och anställningsförhållande nu finns på ett annat ställe i anmälan om löneuppgifter. Framöver ska uppgifterna lämnas tillsammans med inkomsttagarens frånvarouppgifter på samma sida först efter att uppgifterna om inkomstslag har fyllts i.

Uppgifterna om anställningsförhållande och frånvaro ska lämnas enbart för inkomsttagare som står i ett anställningsförhållande. Därmed utgör de nu en allt tydligare anmälningshelhet.

Tidigare skulle uppgifterna om anställningsförhållande lämnas i uppgifterna om inkomsttagaren före uppgifterna om inkomstslag. Efter ändringen är det möjligt att på ett bättre sätt instruera när yrkesklass ska anges som obligatorisk uppgift och när den ska anges på frivillig basis.

Dessutom har vi ordnat uppgifterna i anmälan om löneuppgifter så att de uppgifter som oftast ska fyllas i finns längst uppe på sidan. 

Vi har också kompletterat anmälan med beslutsregler som instruerar anmälaren att lämna enbart nödvändiga uppgifter. Det är till exempel inte längre nödvändigt att ange landskod och landets namn i de grundläggande uppgifterna om inkomsttagaren, om FO-nummer eller finsk personbeteckning har valts som typ av identifierare.

Största delen av de fält som ska fyllas i visas genast

Tack vare den nya layouten går det nu lättare att bläddra i anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan. När du har fyllt i de obligatoriska fälten på den första sidan, kan du fritt gå från en sida till en annan i anmälan. Det gör du genom sidnavigation.

Vi har också ändrat den stil som uppgifterna visas i. De uppgifter som ingår i samma datagrupp är nu inringade med en ram och visas i regel genast från början för anmälaren. Tidigare var uppgifterna grupperade under dragspelspaneler som behövde öppnas separat.

Dessutom har vi förtydligat rubrikerna i båda anmälningarna, ordningen i vilken uppgifterna ska fyllas i och anvisningstexterna.

Uppdaterade förklaringar om fel hjälper till att fylla i anmälan

Vi har också uppdaterat en del av förklaringarna om fel. De uppdaterade förklaringarna om fel beskriver nu tydligare vad anmälaren ska göra i respektive situation.

Samtidigt har vi förlängt förklaringarna om fel. Den maximala längden är nu 450 tecken. De uppdaterade förklaringarna om fel används i både e-tjänsten och gränssnittet.

I fortsättningen kan du hämta csv-rapporter från e-tjänsten som packade filer

Inkomstregistret ger beställarna av rapporter i csv-format möjlighet att hämta rapporterna från e-tjänsten som zip-packade filer.

Det går nu smidigare att hämta rapporter när de är zip-packade. Ändringen gäller rapporter som beställs den 2 november 2022 eller senare.

Om en rapport är större än 100 MB, kan den endast laddas ned som zip-fil. Läs mer om rapporterna i e-tjänsten och om hämtningen av rapporterna.

Ta också del av

Så här anmäler du löneinkomster och andra prestationer smidigt i e-tjänsten

Anvisningar för e-tjänsten och inloggning

Sidan har senast uppdaterats 2.11.2022