Gränssnittsanvändare är nöjdare med inkomstregistret

20.12.2021

Inkomstregistret fick totalbetyget 3,4 i användarnöjdhet.

Användarnöjdheten utreddes mellan den 8 oktober och 5 november 2021 med en elektronisk enkät som riktar sig till inkomstregistrets kundjuryer och informationsanvändare. De som anmäler och använder förmånsuppgifter besvarade nu enkäten för andra gången. Vi fick in 134 svar.

Samma målgrupp har nu besvarat enkäten fem gånger. På basis av enkäterna har nöjdheten med inkomstregistret ökat kontinuerligt i och med att utvecklingen och användningen framskridit.

Tidpunkt för enkäten och totalbetyget åren 2019–2021
Tidpunkt för enkäten

Totalbetyget på en skala från 1 till 5

hösten 2021 3,4
våren 2021 3,2
hösten 2020 3,1
hösten 2019 2,8
sommaren 2019 2,3

Nöjdast med inkomstregistret var återigen de som sköter ärenden via gränssnitten. Nöjdheten har ökat klart både i fråga om användbarheten och kapaciteten. Gränssnitten är också det populäraste sättet att sköta inkomstregisterärenden. I år använde 74 procent av betalarna ett gränssnitt för att lämna anmälningar.

− Vi är glada över att nöjdheten hos dem som sköter ärenden via gränssnitten har ökat från den senaste enkäten. Över 96 procent av alla anmälningar till inkomstregistret lämnas via gränssnitten. Med hjälp av gränssnitten kan anmälningar smidigt integreras med den egna betalningsprocessen, säger Terhi Holmström, direktör för inkomstregisterenheten.

Nöjdheten med e-tjänsten är på samma nivå som på våren

De som sköter ärenden via e-tjänsten förhåller sig fortfarande mer kritiskt till inkomstregistret än gränssnittsanvändarna. Av uppgiftslämnarna gör 24 procent sina anmälningar i e-tjänsten: av dem använder 20 procent laddningstjänsten och 4 procent webblanketten.

Också informationsanvändarna har gett e-tjänsten samma vitsord som på våren.

De vitsord som användarna av gränssnitten och e-tjänsten gett tjänsten i de fyra senaste enkäterna:

De vitsord som användarna av gränssnitten och e-tjänsten gett tjänsten i de fyra senaste enkäterna

Vitsord för tjänsten på en skala från 1 till 5

hösten 2021 våren 2021 hösten 2020

hösten 2019

De som sköter ärenden via gränssnitten, totalbetyg 4,0 3,5 3,2 3,1
användbarhet 4,0 3,3 3,1 3,0
kapacitet 4,0 3,6 3,3 3,1
De uppgiftslämnare som använder e-tjänsten, totalbetyg 3,3 3,2 2,8 2,8
användbarhet 3,2 3,0 2,7 2,6
kapacitet 3,3 3,4 3,0 2,9

De informationsanvändare som använder e-tjänsten, totalbetyg

3,4 3,3 3,4 3,0
användbarhet 3,3 3,1 3,3 3,0
kapacitet 3,5 3,5 3,5 3,0

Samtidigt med enkäten till målgruppen gjordes en öppen enkät om e-tjänsten för alla inkomstregistrets kunder. I den öppna enkäten ansåg besvararna att inkomstregistrets e-tjänst har blivit bättre i fråga om kapaciteten, men att användbarheten ännu kan förbättras. Totalbetyget (3,1) hade dock förbättrats betydligt från i våras (2,3). Enkäten besvarades av 341 personer.

Också inkomsttagarna fick en egen enkät. Totalvärdet för tjänsten var detsamma som på våren (2,8). Enkäten besvarades av 20 personer, av vilka största delen hade använt inkomstregistrets e-tjänst för att granska sina egna inkomstuppgifter.

− Vi följer upp responsen på e-tjänsten kontinuerligt och är övertygade om att de omarbetade webblanketterna som publicerats i e-tjänsten efter enkäten förbättrar användarerfarenheten. Vi väntar med iver på hur våra kunder värderar tjänsten nästa vår, berättar Holmström.

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2021