Ändringar i rapporterna: du kan beställa en separat rapport om frånvarouppgifter

16.11.2023

Du kan kontrollera de uppgifter som du anmält till inkomstregistret genom att beställa en rapport eller ett material. Rapporten och materialet innehåller alla uppgifter som du anmält i alla anmälningskanaler inom ett visst tidsintervall.

Nu kan du beställa en rapport också om frånvarouppgifter som du lämnat på anmälningar om löneuppgifter. Den nya rapporten heter ”Sammandrag av betalarens frånvarouppgifter”.

Du kan beställa rapporten i e-tjänsten

Om du vill öppna rapporten i pdf-format, beställ rapporten 634 (pdf). Om du vill behandla rapporten i ett kalkylprogram (till exempel Excel), beställ rapporten 636 (csv). Därtill kan du välja rapportens språk (finska, svenska eller engelska).

Du kan välja antingen intervall för betalningsdag eller intervall för frånvaron som hämtningsvillkor för materialbeställningen.

  • Om du valt intervall för frånvaron, hämtas till materialet eller rapporten anmälningar där minst en dag under frånvaroperioden eller anmälningsperioden för frånvaron infaller inom det angivna tidsintervallet.
  • Om du vill inhämta frånvarouppgifter enligt betalningsdag, välj intervall för betalningsdag som hämtningsvillkor.

Ett nytt hämtningsvillkor för rapporter om löneuppgifter: specifikation för typ av anmälare

När du beställer rapporter och väljer ”Betalare” som typ av anmälare, får du en rapport över de anmälningar där din organisation varit betalare eller egentlig arbetsgivare i situationer med ställföreträdande betalare.

Med specifikationen av typen av anmälare kan du avgränsa beställningen på så sätt att du får en rapport med enbart prestationer som betalats av din organisation själv eller med enbart prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare.

Om du inte meddelar specifikationen, hämtas alla prestationer till materialet indelade i egna prestationer och prestationer av ställföreträdande betalare.

Hämtningsvillkoret används i följande rapporterna om löneuppgifter:

  • "Sammandrag över betalarens löneuppgifter" (600 pdf eller 630 csv)
  • "Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag" (618 csv).

Tidigare om samma tema:

Läs mer om rapporter och material för betalare

Ändringar i rapporterna: du kan nu välja språket i betalarens rapport eller inkomstregisterutdraget

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2023