Se upp för identitetsstöld

Både privatpersoner och företag kan råka ut för identitetsstöld. Den stulna identiteten används ofta för bedrägeribrott såsom inköp, snabblån och för att få stöd och förmåner från samhället.

Utöver bedrägeribrott föredrar brottslingar företag som hjälpmedel även vid skattebrott. Företag blir föremål för brott i identitetsstölder till exempel när brottslingar kapar ett ansett företags identitet och agerar i dess namn ett tag. Med hjälp av identitetsstölder döljs den verkliga brottslingen för myndigheterna, bland annat när man gör bedrägerier relaterade till momsåterbäring eller ansöker om grundlös förskottsinnehållning.

Traditionella bedrägerier riktade mot konsumenter och företag görs med hjälp av nya, kortvariga företag och företag som kapats för brottsliga syften.

Läs mer om identitetsstöld och yrkesmässigt utnyttjande av företag som fenomen.

<div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content"><strong>Skydda dina personuppgifter</strong> noggrant, s&auml;rskilt din personbeteckning och dina bankkoder. Myndigheter eller banker beg&auml;r aldrig l&ouml;senord eller koder per e-post eller sms, och det g&ouml;r inte heller p&aring;litliga n&auml;ttj&auml;nster eller sociala medier.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Var sunt misst&auml;nksam mot erbjudanden</strong> du f&aring;r p&aring; n&auml;tet eller per telefon. Om n&aring;got l&aring;ter f&ouml;r bra &auml;r det sannolikt inte sant.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Kontakta myndigheterna om du misst&auml;nker ett brott.</strong> Ju tidigare man kan ingripa i missbruk av identiteter, desto mer sannolikt &auml;r det att bedr&auml;geriets omfattning blir mindre.</li> </ul> </div> <div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content"><strong>Identifiera riskerna och var f&ouml;rutseende.</strong> Det &auml;r viktigt att str&auml;va efter att s&aring; effektivt som m&ouml;jligt p&aring; f&ouml;rhand f&ouml;rhindra negativa situationer och ekonomiska f&ouml;rluster f&ouml;r f&ouml;retaget. Det inneb&auml;r att identifiera risksituationer och genomf&ouml;ra n&ouml;dv&auml;ndiga s&auml;kerhets&aring;tg&auml;rder. Kontrollera regelbundet om din f&ouml;retagsinformation &auml;r korrekt och of&ouml;r&auml;ndrad i olika register (t.ex. handelsregistret).</li> <li class="attention-block__content"><strong>Utbilda och informera personalen.</strong> Personalutbildning och information om hur vanligt det &auml;r med skadlig informationsinsamling &ouml;kar medarbetarnas medvetenhet om s&auml;kerhet och g&ouml;r det sv&aring;rare att fiska uppgifter fr&aring;n f&ouml;retaget.</li> <li class="attention-block__content"><strong>F&ouml;rbered dig p&aring; den v&auml;rsta</strong> situationen d&aring; skadan redan &auml;r skedd. Det inneb&auml;r snabbt klarl&auml;ggande av situationen, minimering av skador, snabb &aring;terh&auml;mtning och noggrann planering av informationen.</li> </ul> </div> <p>P&aring; webbplatsen vero.fi redog&ouml;rs det f&ouml;r <a href="/link/7278f7bb8e18478489a4abc4706379b4.aspx?epslanguage=sv">bek&auml;mpning av identitetsmissbruk [.fi]&rsaquo;</a>. I artikeln finns ocks&aring; fyra videor om hur man f&ouml;rebygger och bek&auml;mpar missbruk av identiteter. Videorna i "Follow the Identity" har planerats och gjorts inom projektet ID Criminality som lyder under de nordiska skattef&ouml;rvaltningarnas samarbetsn&auml;tverk Nordisk Agenda. Videorna &auml;r textade p&aring; finska och svenska.</p>
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023