Missbruk av identiteter

Med eget exempel kan man påverka det allmänna attitydsklimatet. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet hjälper företag och privatpersoner att identifiera vad grå ekonomi är. På webbplatsen har vi samlat tips och exempel på hur man agerar rätt eller skyddar sig mot skador som grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förorsakar.

Privatperson

  • Skydda dina personuppgifter noga, särskilt din personbeteckning och dina bankkoder. Myndigheter eller banker begär aldrig lösenord eller koder per e-post eller sms, och det gör inte heller pålitliga nättjänster eller sociala medier.
  • Var sunt misstänksam mot erbjudanden du får på nätet eller per telefon. Om något låter för bra för att vara sant är det förmodligen inte sant.
  • Kontakta myndigheterna vid misstanke om brott. Ju tidigare man kan ingripa i missbruk av identiteter, desto mer sannolikt är det att bedrägeriets omfattning blir mindre.

Företag

  • Identifiera riskerna och var förutseende. Det är viktigt att sträva efter att så effektivt som möjligt på förhand förhindra negativa situationer och ekonomiska förluster för företaget. Det innebär att identifiera risksituationer och genomföra nödvändiga säkerhetsåtgärder. Kontrollera regelbundet om din företagsinformation är korrekt och oförändrad i olika informationssystem (t.ex. handelsregistret). 
  • Utbilda och informera personalen. Personalutbildning och information om hur vanligt det är med skadlig informationsinsamling ökar medarbetarnas medvetenhet om säkerhet och gör det svårare att fiska uppgifter från företaget.
  • Förbered dig på den värsta situationen då skadan redan är skedd. Det innebär snabbt klarläggande av situationen, minimering av skador, snabb återhämtning och noggrann planering av informationen.
Sidan har senast uppdaterats 6.6.2018