Bekämpa korruption

Inom korruption missbrukas affärsverksamhetens strukturer och den egna maktpositionen för att uppnå ekonomisk vinning eller fördelar. Ofta är det sådana fördelar som den fördelssökande inte är berättigad till.
Korruption har allvarliga följder både för samhället och för medborgarna. Det bromsar upp den ekonomiska utvecklingen, ökar ojämlikheten, förvärrar miljöförstöringen och försvagar demokratin. Den försvårar också möjligheterna för människor att få service och leva ett jämlikt liv.

Kännetecknande för den korruption som förekommer i Finland är ofta att man formellt handlar enligt lagen, men ändå oetiskt. Korruption förekommer särskilt i verksamheten mellan näringslivet och myndigheterna. Sådan korruption som kallas gatukorruption, där man till exempel med pengar försöker få sådan service av en myndighet som medborgarna även annars är berättigade till, är sällsynt i Finland.

Läs mer om korruption som fenomen.

Information och verktyg för korruptionsbekämpning Antikorruption.fi [.fi]›.

<div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content"><strong>Uppm&auml;rksamma intressekonflikter.</strong> Ett ekonomiskt eller annat intresse kan p&aring;verka motivation eller beslutsf&ouml;rm&aring;ga hos organisationen eller personen.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Undvik dubbla roller</strong>, det vill s&auml;ga en situation d&auml;r en person har tv&aring; roller samtidigt, till exempel som deltagare och beslutsfattare i en anbudst&auml;vling.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Placera ingen</strong> viss person, ett visst f&ouml;retag eller n&aring;gon annan akt&ouml;r <strong>obeh&ouml;rigt framf&ouml;r andra</strong>. Gynna inte sl&auml;ktingar och st&ouml;d inte v&auml;nner och bekanta &ouml;msesidigt och obeh&ouml;rigt. Med b&auml;ste-broder-n&auml;tverk avses mer eller mindre slutna kretsar vars verksamhet baseras p&aring; &ouml;msesidighet och oetiskt gynnande.</li> <li class="attention-block__content"><strong>G&ouml;r en noggrann bed&ouml;mning</strong> av, om den som ger en f&ouml;rm&aring;n eller g&aring;va genom dem syftar till att p&aring;verka ditt beslutsfattande.</li> </ul> </div> <p><img src="/link/3539ce6115e5433eae78c9113e148e40.aspx" alt="byggnadsbranschen, offentlig upphandling och anbudsf&ouml;rfaranden, samh&auml;llsplanering, politiskt beslutsfattande, parti- och valfinansiering, utrikeshandel och fr&auml;mjande av den, utvecklingssamarbete, idrottsverksamhet." width="800" height="238" /></p>
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023