Korruption

Med eget exempel kan man påverka det allmänna attitydsklimatet. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet hjälper företag och privatpersoner att identifiera vad grå ekonomi är. På webbplatsen har vi samlat tips och exempel på hur man agerar rätt eller skyddar sig mot skador som grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förorsakar.

Privatperson eller företag

  • Uppmärksamma intressekonflikter då en person eller en organisation har flera intressen, ekonomiska eller andra, av vilka en möjligen kan korrumpera motivationen eller beslutsförmågan hos personen eller organisationen i fråga.
  • Undvik dubbla roller, dvs. en situation där en person har två roller samtidigt, till exempel som deltagare och beslutsfattare i en anbudstävling.
  • Placera inte en viss person, ett visst företag eller någon annan aktör obehörigt framför andra. Gynna inte heller släktingar och stöd inte vänner och bekanta ömsesidigt och obehörigt. Med bäste-broder-nätverk avses mer eller mindre slutna kretsar vars verksamhet baseras på ömsesidighet och oetiskt gynnande.