Identifiera konsument bedrägerier

Konsumentproduktbedrägerier är bland annat näthandelsbedrägerier, beställningsfällor och fiske av uppgifter.

Ett typiskt bedrägeribrott i en webbutik är till exempel att egendom som säljaren inte har i sin besittning eller har för avsikt att leverera erbjuds till försäljning eller att den levererade produkten är felaktig.

Syftet med marknadsföringsmeddelanden kan vara att med hjälp av olika enkäter eller begäranden om deltagande samla in konfidentiell information, sprida skadlig programvara eller binda den som svarar till oskäliga avtalsvillkor. Det kan till exempel vara en så kallad mirakelprodukt, för vilken det ges tomma löften om dess egenskaper. Ofta leder ett förmånligt introduktionserbjudande till en beställningsfälla där köparen binds till ett långvarigt abonnemang mot sin vilja.

Marknadsföring kan ske i kända företags namn eller ett varumärke kan kopplas till osakliga sammanhang. Utseendet hos webbplatserna och webbadresserna och på meddelandena samt avsändarinformationen kan vara nästan identiska med den ursprungliga aktören.

Läs mer om konsumentproduktbedrägerier som fenomen.

<div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content"><strong>Innan du g&ouml;r ink&ouml;p p&aring; n&auml;tet ska du fundera p&aring;</strong> till exempel f&ouml;ljande saker: L&aring;ter erbjudandet f&ouml;r bra? &Auml;r det br&aring;ttom att svara? Verkar inneh&aring;llet i meddelandet tvivelaktigt p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt? &Auml;r stavningen saklig och grammatiken i meddelandet korrekt? Kvaliteten hos produktf&ouml;rfalskningar motsvarar ofta inte originalet eller produkten kan till och med vara h&auml;lsofarlig.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Bekanta dig med webbutiken och dess leveransvillkor</strong> innan du best&auml;ller. Ta reda vilka erfarenheter kunderna har av webbutiken. L&aring;t inte webbplatsens spr&aring;k lura dig, en finsk- eller svenskspr&aring;kig webbplats kan i sj&auml;lva verket vara fr&aring;n vilket land som helst.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Se upp f&ouml;r best&auml;llningsf&auml;llor</strong> och kontrollera om det &auml;r fr&aring;ga om ett fortl&ouml;pande abonnemang d&aring; du erbjuds n&aring;got gratis eller bara till priset av postkostnaderna. Man kan ocks&aring; bli lurad genom att delta i lotterier, t&auml;vlingar eller enk&auml;ter p&aring; webben. I en best&auml;llningsf&auml;lla blir du lurad att teckna ett l&aring;ngvarigt abonnemang som inneb&auml;r att du f&aring;r fakturor eller att ditt konto debiteras upprepade g&aring;nger. G&ouml;r en reklamation till f&ouml;retaget utan dr&ouml;jsm&aring;l.</li> </ul> </div> <div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content"><strong>K&auml;nn igen riskprodukterna.</strong> Missbruk som uppt&auml;ckts i handeln med konsumentprodukter &auml;r i allm&auml;nhet ursprungsf&ouml;rfalskningar av livsmedel, bedr&auml;gerier i samband med import av alkohol, tobak och exempelvis bilar samt s&aring; kallade &rdquo;best&auml;llningsf&auml;llor&rdquo; i samband med distansf&ouml;rs&auml;ljning.</li> <li class="attention-block__content"><strong>F&ouml;rs&auml;kra dig om en produkts ursprung.</strong> F&ouml;rfalskning av livsmedels ursprung &auml;r den mest k&auml;nda formen av livsmedelsbedr&auml;gerier i Finland.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Kontakta myndigheterna</strong>, om du misst&auml;nker f&ouml;rekomst av gr&aring; ekonomi i samband med import eller export.</li> </ul> </div> <p>P&aring; Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) webbplats kan du l&auml;sa mer om <a href="https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/bedragerier/">Konsumentbedr&auml;gerier [.fi]&rsaquo;</a>, som bland annat &auml;r:</p> <p><img src="/link/b66cfcbf07e048f09a0bf9387e6d2aa2.aspx" alt="Best&auml;llningsf&auml;llor, N&auml;thandelsbedr&auml;gerier, Mirakelprodukter, Fiske av uppgifter: presentkorts- och lotteribedr&auml;gerier, falska meddelanden om ordersp&aring;rning eller ankomstavin f&ouml;r paket samt kundunders&ouml;kningar och olika enk&auml;ter j&auml;mte ers&auml;ttningar, V&auml;lg&ouml;renhetsbedr&auml;gerier, Aff&auml;rs- och investeringsbedr&auml;gerier, Bedr&auml;gerier som g&auml;ller semesterklubbar och semesteraktier" width="800" height="258" /></p> <p>Mer information p&aring; Europols webbplatsen: <a href="https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/se.pdf">Cyber Scams infographics [.eu]&rsaquo; (PDF 566 kB)</a>.</p> <p>L&auml;s ocks&aring; missvisande marknadsf&ouml;ring av livsmedel fr&aring;n Livsmedelsverkets webbplats: <a href="https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/instruktioner-for-konsumenter/marknadsforing/tro-inte-pa-humbug/">Tro inte p&aring; humbug [.fi]&rsaquo;</a> och <a href="https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/instruktioner-for-konsumenter/marknadsforing/funkar-mirakelkurer-lar-dig-lasa-pastaendena/">Funkar mirakelkurer? [.fi]&rsaquo;</a>.</p>
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023