Tillgänglighetsutlåtande - www.gra-ekonomi-brottslighet.fi

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 [.fi]›.

Webbplatsen grå-ekonomi-brottslighet.fi publicerades den 21 maj 2018. Den här tillgänglighetsredogörelsen utarbetades den 19 november 2019. Tillgängligheten hos den här digitala tjänsten har utvärderats av Eficode Oy. 

Läge för överensstämmelse med kraven

Denna webbplats uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 [.fi]›. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker: 

Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 

Följande innehåll och/eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

  1. Bakgrundsfilmen på förstasidan kan inte stoppas (WCAG 2.2.2).
  2. Pdf-dokumentet innehåller visuella element och delvis diagram som saknar textmotsvarigheter. Det finns brister i tabellrubrikerna. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.5) 

Tillämplig lagstiftning omfattar inte innehåll

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga på grund av att tillämplig lagstiftning (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 [.fi]›) inte omfattar dem. 

  1. Från webbplatsen grå-ekonomi-brottslighet.fi styrs man till en Youtubekanal som administreras av Skatteförvaltningen och till Europeiska unionens webbplats, där det finns videoinnehåll som har publicerats före den 23 september 2020. En del av detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som har publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.
  2. På webbplatsen grå-ekonomi-brottslighet.fi finns pdf-dokument som har publicerats före den 23 september 2018 och som inte är tillgängliga till alla delar. Dessa pdf-dokument som har publicerats före den 23 september 2018 behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt. 

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten eller vill du be uppgifter om icke-tillgängliga innehållen? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna nätblankett [.fi]›.

Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi ansvarar för tillgängligheten på webbplatsen grå-ekonomi-brottslighet.fi och behandlingen av responsen. 

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn 

Sidan har senast uppdaterats 24.3.2023