Förhindra momsbedrägeri i din verksamhet

När ett företag säljer en vara eller tjänst lägger det till mervärdesskatt (moms) på försäljningspriset för den vara eller tjänst som det fakturerar. Som företagare kan du omedvetet bli delaktig i bedräglig handel där någon som hör till handelskedjan försöker undvika att betala mervärdesskatt. I regel blir den som köper en vara eller tjänst medskyldig i momsbedrägeri, men du kan också sälja till en bedräglig leveraskedja. Risken att bli delaktig i bedräglig verksamhet kan gälla företag i alla storlekar och inom vilken bransch som helst. Det är företagens skyldighet att utreda handelspartners beskattningsmässiga pålitlighet.

Företagare, du har ett ansvar att ta reda på

Omsorgsfullhet i verksamheten innebär att du tar reda på saker om dina handelspartner. Bedöm din handelspartners beskattningsmässiga pålitlighet till exempel genom företagets leveranssäkerhet och betalningsförmåga samt genom att kontrollera varans eller tjänstens kvalitet.

Du blir inte ansvarig om du har deltagit i bedrägeriet omedvetet. Villkoret är dock att du har handlat i god tro. I praktiken innebär detta normal omsorgsfullhet i näringsverksamheten.

Om du försummar din utredningsskyldighet

Om din handelspartner avsiktligt har underlåtit att deklarera eller betala mervärdesskatt, bedömer Skatteförvaltningen din omsorgsfullhet. Om du inte har varit tillräckligt omsorgsfull, kan du själv bli tvungen att betala skatterna även om du inte avsiktligt har deltagit i den andra partens bedrägliga verksamhet eller fått ekonomisk behållning av den.

Följderna är olika för olika aktörer:

Som köpare kan du förlora momsavdraget för anskaffningen.

Som säljare kan din eventuella momsfria försäljning betraktas som skattepliktig.

<div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content">Du f&aring;r automatiskt erbjudanden som &auml;r f&ouml;r bra f&ouml;r att vara sanna.</li> <li class="attention-block__content">Det s&auml;ljande f&ouml;retaget &auml;r nytt, utan ekonomisk eller kommersiell historia.</li> <li class="attention-block__content">F&ouml;rs&auml;ljningspartierna &auml;r stora i proportion till s&auml;ljarens verksamhetshistoria.</li> <li class="attention-block__content">F&ouml;retaget k&auml;nner inte till produkten eller marknaden.</li> <li class="attention-block__content">Samma kontakt- eller ansvarspersoner finns kvar men bolaget, dess kontaktuppgifter eller bankkonto &auml;ndras upprepade g&aring;nger.</li> <li class="attention-block__content">Bolaget &auml;r detsamma men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och p&aring; samma g&aring;ng sjunker priserna betydligt.</li> <li class="attention-block__content">S&auml;ljaren f&ouml;ruts&auml;tter kontantbetalning &auml;ven vid st&ouml;rre aff&auml;rer.</li> <li class="attention-block__content">Betalningen riktas till en tredje part eller ett utl&auml;ndskt konto.</li> <li class="attention-block__content">Betalningen ska betalas in p&aring; flera konton.</li> <li class="attention-block__content">Betalningsarrangemangen f&ouml;refaller inte f&ouml;rnuftiga eller v&auml;cker misstankar.</li> <li class="attention-block__content">F&ouml;retaget finns inte i registret &ouml;ver momsskyldiga &auml;ven om aff&auml;rsverksamheten &auml;r omfattande.</li> </ul> </div> <p>Skattef&ouml;rvaltningen har sammanst&auml;llt k&auml;nnetecken som g&ouml;r det l&auml;ttare f&ouml;r f&ouml;retag att identifiera en o&auml;rlig akt&ouml;r. Observera att dessa punkter inte direkt &auml;r tecken p&aring; verksamhet inom gr&aring; ekonomi. Men om du &auml;nd&aring; tvivlar p&aring; att din handelspartner &auml;r &auml;rlig, kontrollera d&aring; bakgrunden noggrant och du kan till och med avst&aring; fr&aring;n en aff&auml;rsf&ouml;rbindelse med en s&aring;dan akt&ouml;r. Anm&auml;l dina iakttagelser till <a href="/link/dcceeb105cd94bd4af25bb5e9126f438.aspx?epslanguage=sv">Skattef&ouml;rvaltningen med skattefuskblanketten [.fi]&rsaquo;</a>. Att f&ouml;rebygga missbruk &auml;r en gemensam sak. Skattef&ouml;rvaltningens syftar till att fr&auml;mja konkurrensvillkoren f&ouml;r &auml;rliga akt&ouml;rer genom att ingripa i o&auml;rlig verksamhet.</p> <ul> <li><a href="https://www.youtube.com/embed/bDnFApIpdsM?list=PLTSxsSRl7QAGGTt82t9Bec9Q03WiNiLR_">F&ouml;retagare, identifiera ett momsbedr&auml;geri som riktas mot din verksamhet [.fi]&rsaquo; (video p&aring; finska)</a></li> <li><a href="https://www.youtube.com/embed/8je7uGrFJsQ">Stoppa momsbedr&auml;gerier [.fi]&rsaquo; (video p&aring; finska)</a></li> </ul>
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023