Anmäl virtuella valutor

E-handel, nya alternativa elektroniska betalningssätt och betalplattformar, virtuella valutor och olika variationer av delningsekonomi skapar utmaningar för bekämpningen av grå ekonomi. Bokföring och andra handlingar kan förvaras i olika molntjänster. Affärsverksamhet kan idkas i Finland från utlandet utan att fullgöra skyldigheterna i hemlandet.

Virtuella valutor definieras som ett bytesmedel och i praktiken godkänns flera av dem som betalningsmedel. De har ett förmögenhetsvärde som grundar sig på efterfrågan och utbud och den största delen av användningen sker inom laglig verksamhet.

En virtuell valutas värdeökning realiseras när den virtuella valutan byts mot vilken som helst officiell valuta, den används till anskaffning av nyttigheter eller tjänster eller byts ut mot en annan virtuell valuta, och då ska kapitalskatt i euro betalas för värdeökningen.

Läs mer virtuella valutor som fenomen.

<div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content"><strong>Fullg&ouml;r dina f&ouml;rpliktelser.</strong> Inkomster fr&aring;n virtuella valutor beskattas antingen som kapitalinkomst eller f&ouml;rv&auml;rvsinkomst och du kan deklarera dem i tj&auml;nsten MinSkatt. Vid f&ouml;rs&auml;ljning av virtuell valuta, som Bitcoins, ska du deklarera dina inkomster fr&aring;n en eventuell v&auml;rde&ouml;kning i punkten &rdquo;&Ouml;vriga kapitalinkomster&rdquo;. Inkomsterna fr&aring;n brytning av virtuell valuta deklarerar du i punkten &rdquo;&Ouml;vriga f&ouml;rv&auml;rvsinkomster&rdquo;.  V&auml;rdet p&aring; en virtuell valuta &auml;r dess v&auml;xelkurs vid tidpunkten f&ouml;r anv&auml;ndning eller brytning.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Agera i tid.</strong> Undvik besv&auml;rliga utredningar i efterhand och tr&aring;kiga p&aring;f&ouml;ljder genom att l&auml;mna uppgifterna i tid p&aring; skattedeklarationen. Skattef&ouml;rvaltningen f&ouml;ljer och &ouml;vervakar uppgifter som l&auml;mnas om handel med virtuell valuta. S&aring;dana h&auml;r nya fenomen kan vara f&ouml;rknippade med gr&aring; ekonomi, men ofta &auml;r det fr&aring;ga om att deklaranten inte vet exakt vad hen ska deklarera. Skattef&ouml;rvaltningen effektiviserar skattekontrollen av s&aring;dana akt&ouml;rer vars deklarationer uppvisar brister. Vid kontrollen utnyttjas tillg&auml;ngliga j&auml;mf&ouml;relseuppgifter.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Spara dokument f&ouml;r ink&ouml;p och f&ouml;rs&auml;ljning</strong> som gjorts med virtuella valutor. Skattef&ouml;rvaltningen beg&auml;r anteckningar vid behov. Anteckningar ska sparas sex &aring;r fr&aring;n utg&aring;ngen av skatte&aring;ret.</li> <li class="attention-block__content"><strong>F&ouml;lj utvecklingen av lagstiftningen</strong> om virtuella valutor.</li> </ul> </div> <p>Virtuella valutor kallas digitala valutor som baserar sig p&aring; kryptografi det vill s&auml;ga krypteringsteknik. Virtuell valuta och kryptovaluta kan betraktas som en f&ouml;rm&ouml;genhetsform s&aring; l&auml;nge det finns en fungerande marknad f&ouml;r dem. Virtuella valutor och kryptovalutor kallas ofta virtuella tillg&aring;ngar eller kryptotillg&aring;ngar.</p> <p>I penningtv&auml;ttsdirektivet finns en definition av virtuella valutor. Gemensamt f&ouml;r dem &auml;r att</p> <p><img src="/link/fe298e24e6ca4d3d9d5b552dbad70333.aspx" alt="de inte har emitterats eller garanterats av en centralbank eller en offentlig myndighet, inte n&ouml;dv&auml;ndigtvis &auml;r kopplade till en r&auml;ttsligt etablerad valuta, de inte har r&auml;ttslig status som valuta eller pengar, de godtas av fysiska eller juridiska personer s&aring;som betalningsmedel, de kan &ouml;verf&ouml;ras, lagras och handlas elektroniskt." width="800" height="158" /></p> <p>Finansinspektionen och Europeiska bankmyndigheten (EBA) varnar f&ouml;r riskerna med virtuell valuta:</p> <div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content">V&auml;rdebildningen f&ouml;r virtuella valutor har ingen fast grund, den best&auml;ms utifr&aring;n efterfr&aring;gan och utbud.</li> <li class="attention-block__content">Ingen betalar en egentlig avkastning p&aring; virtuella valutor. Avkastningsf&ouml;rv&auml;ntningarna grundar sig enbart p&aring; f&ouml;rv&auml;ntningarna om att n&aring;gon senare k&ouml;per objektet till ett dyrare pris.</li> <li class="attention-block__content">V&auml;rdet p&aring; virtuella valutan kan fluktuera mycket snabbt och det kan till och med sjunka till noll.</li> <li class="attention-block__content">Konsumenten kan f&ouml;rlora sina pengar i samband med bytestj&auml;nsten.</li> <li class="attention-block__content">Pengarna kan stj&auml;las fr&aring;n den digitala pl&aring;nboken.</li> <li class="attention-block__content">Konsumenten har inget motsvarande skydd som f&aring;s f&ouml;r &ouml;verf&ouml;ringar fr&aring;n en traditionell bank eller fr&aring;n andra betalkonton d&aring; virtuella valuta anv&auml;nds som betalningsmedel.</li> <li class="attention-block__content">En del av virtuella valutorna har kunnat lanseras i bedr&auml;gerisyfte.</li> </ul> </div>
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023