Virtuella valutor

Med eget exempel kan man påverka det allmänna attitydsklimatet. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet hjälper företag och privatpersoner att identifiera vad grå ekonomi är. På webbplatsen har vi samlat tips och exempel på hur man agerar rätt eller skyddar sig mot skador som grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förorsakar.

Privatperson eller företag

  • Sköt dina förpliktelser. Inkomster från virtuella valutor beskattas antingen som kapitalinkomst eller förvärvsinkomst och du kan deklarera dem i tjänsten Skattedeklaration på nätet. Vid försäljning av virtuell valuta, som Bitcoins, ska du deklarera dina inkomster från en eventuell värdeökning i punkten ”Övriga kapitalinkomster”. Inkomsterna från brytning av virtuell valuta deklarerar du i punkten ”Övriga förvärvsinkomster”. Värdet på en virtuell valuta är dess växelkurs vid tidpunkten för användning eller brytning.
  • Spara dokument för inköp/köp och försäljning som gjorts med virtuella valutor hos dig själv. Skatteförvaltningen begär anteckningar vid behov. Anteckningarna ska sparas i sex år räknat från skatteårets utgång. 
  • Var ute i god tid. Undvik besvärliga utredningar i efterhand och tråkiga påföljder genom att lämna uppgifterna i tid på skattedeklarationen.  Skatteförvaltningen följer och övervakar också uppgifter som lämnas om handel med virtuell valuta. Sådana här nya fenomen kan vara förknippade med grå ekonomi, men ofta är det fråga om att deklaranten inte vet exakt vad hen ska deklarera. Skatteförvaltningen effektiviserar skattekontrollen av sådana aktörer vars deklarationer uppvisar brister. Vid kontrollen utnyttjas tillgängliga jämförelseuppgifter.