Information om webbplatsen

webbplatsen Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet presenterar varje myndighet sin verksamhet med tanke på bekämpningen av grå ekonomi. För innehållet på webbplatsen ansvarar gemensamt de ministerier och myndigheter som presenteras på den här sidan.

Myndigheter

De ministerier och myndigheter som producerar innehållet på webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet presenterar sin verksamhet.

Kontakter som gäller webbplatsen via e-post: htsy.htr@vero.fi. Via denna webbplats kan man inte inleda myndighetsärenden.


Sidan har senast uppdaterats 9.10.2023