Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
9.12.2021 Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
12.11.2020 Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
9.4.2020 Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
16.10.2019 Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
12.4.2018 Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (565/2017) och Skatteförvaltningens beslut om ändring av 14 § i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (741/2017).
16.8.2017 Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter Detta beslut har upphävts med Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter Genom beslutet upphävs 1 och 2 kap. i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1560/2016).