Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Har getts
9.4.2020
Diarienummer
Dnr VH/2255/00.01.00/2020

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter (1020/2019) en ny 11 a §, som följer:

11 a §

Avvikande bestämmelse om skattedeklarationens inlämningstid

Med avvikelse från vad som bestämts i 11 § ska de samfund och samfällda förmåner för vilka räkenskapsperioden går ut i december 2019, januari 2020 eller februari 2020 lämna en skattedeklaration inom fem månader från utgången av den månad räkenskapsperioden går ut.

Detta beslut träder i kraft den 9 april 2020.

Helsingfors den 9 april 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen

 

Sidan har senast uppdaterats 9.4.2020