Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2007

Har getts
5.11.2007
Diarienummer
1458/32/2007
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 5 november 2007


Skattestyrelsen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

bil 0,22 euro per kilometer
motorcykel   0,14 euro per kilometer
moped 0,07 euro per kilometer
cykel    75,00 euro per år

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,18 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 16 november 2007.


Helsingfors den 5 november 2007

Vid förfall för generaldirektören    
Överdirektör    Mirjami Laitinen

Överinspektör    Markku MertalaSidan har senast uppdaterats 6.11.2007