Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om beloppet av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2023

Har getts
16.11.2023
Diarienummer
VH/5859/00.01.00/2023
Giltighet
20.11.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), sådant det lyder i lagen 1123/2022, bestämt att avdraget som beviljas för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen ska beräknas enligt användningen av andra fortskaffningsmedel än egen bil eller bruksförmånsbil då det billigaste fortskaffningsmedlet anses vara något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel, på följande sätt:

1 §

Då den skattskyldige för sina resor mellan bostaden och arbetsplatsen använder något av följande fortskaffningsmedel som han eller hon äger eller innehar, är avdragsbeloppen följande:

Motorcykel och lätt fyrhjuling 0,20 euro per kilometer
Moped 0,11 euro per kilometer
Cykel 100 euro per år

2 §

Då den skattskyldige för sina resor mellan bostaden och arbetsplatsen använder en bil som arbetsgivaren äger eller innehar och arbetsgivaren betalar kostnaderna för (fri bilförmån), är avdragsbeloppet 0,21 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige för sina resor mellan bostaden och arbetsplatsen använder något annat fortskaffningsmedel än det som avses ovan i 1 och 2 § eller en sådan egen bil eller bruksförmånsbil som avses i 93 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1123/2022), beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 20 november 2023.

 

Helsingfors den 16 november 2023

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2023