Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa

Antopäivä
5.11.2007
Diaarinumero
1458/32/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2007


Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 93 §:n 2 momentin nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti:

1 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat:

auto  0,22 euroa kilometriltä
moottoripyörä  0,14 euroa kilometriltä
mopo   0,07 euroa kilometriltä
polkupyörä  75,00 euroa vuodessa

   
2 §

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa vähennyksen määrä on 0,18 euroa kilometriltä.

3 §

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa muuta kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua kulkuneuvoa vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2007.


Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2007

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja    Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja    Markku MertalaSivu on viimeksi päivitetty 6.11.2007