Avdrag av resekostnader i löntagarens beskattning

Har getts
18.12.2019
Diarienummer
VH/4296/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/966/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa