Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2019

Har getts
7.11.2019
Diarienummer
 VH/4053/00.01.00/2019
Giltighet
30.11.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/92), sådant det lyder i lagen 504/2010, förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
bil   0,25 euro per kilometer
motorcykel och lätt fyrhjuling 0,16 euro per kilometer
moped    0,09 euro per kilometer
cykel  85 euro per år

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,19 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 30 november 2019.

 

Helsingfors den 7 november 2019

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2019