Sjukförsäkringsavgift

Har getts
7.1.2020
Diarienummer
VH/5827/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/2948/00.01.00/2018, A57/200/2013

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Sairausvakuutusmaksu