Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
Datumet då anvisnigen har getts är inte känt Delvis skattefria samfunds och samfällda förmåners inkomstskattesatser för 2018-2020
Datumet då anvisnigen har getts är inte känt Delvis skattefria samfunds och samfällda förmåners inkomstskattesatser för 2016–2018
Datumet då anvisnigen har getts är inte känt Delvis skattefria samfunds och samfällda förmåners inkomstskattesatser för 2012–2015
Datumet då anvisnigen har getts är inte känt Inkomstskatteprocent för delvis skattskyldiga samfund och väglag 2009 - 2011