Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Delvis skattefria samfunds och samfällda förmåners inkomstskattesatser för 2012–2015

Giltighet
Tills vidare

I följande tabell finns de gällande inkomstskattesatserna som för olika skatteår fastställts för sådana delvis skattefria samfund som avses i 21 § 1 mom. i inkomstskattelagen samt för väglag, samfällda förmåner, universitet, allmännyttiga samfund och religionssamfund:  

Skattskyldig 2012 2013 2014 2015
Inkomst som mottagits av delvis skattefria samfund (ISkL 21 § 1 mom.) och väglag samt inkomst som universitet och allmännyttiga samfund erhållit av fastighet 7,5068 % 7,80 % 7,67 % 7,38 %
Religionssamfund och deras församlingar 6,9433 % 7,22 % 7,11 % 6,84 %

Den allmänna inkomstskattesats som för åren 2012–2013 fastställts för samfund är 24,5 % och 20 % år 2014. Den motsvarande skattesatsen för samfällda förmåner är 28 %.

Ändringarna i inkomstskattesatserna har inte till alla delar beaktats i de fastställda förskottsskattebeloppen. Samfund och samfällda förmåner kan vid behov söka ändring i sina förskott om förskottsbeloppen inte motsvarar det slutgiltiga skattebeloppet. Information om ändringssökande finns i ifyllningsanvisningen av blankett Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2014