Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Delvis skattefria samfunds och samfällda förmåners inkomstskattesatser för 2023−2025

I följande tabell finns de gällande inkomstskattesatserna som för olika skatteår fastställts för sådana delvis skattefria samfund som avses i 21 § 1 mom. i inkomstskattelagen samt för väglag, samfällda förmåner, universitet, yrkeshögskoleaktiebolag, allmännyttiga samfund och religionssamfund:

inkomstskattesatserna som för olika skatteår fastställts för sådana delvis skattefria samfund 2023-2025
Skattskyldig 2023 2024 2025
Inkomst som mottagits av delvis skattefria samfund (ISkL 21 § 1 mom.) och väglag samt inkomst som universitet yrkeshögskoleaktiebolag och allmännyttiga samfund erhållit av fastighet 4,78 % 4,74 % 4,74 %
Religionssamfund och deras församlingar 4,78 % 4,74 % 4,74 %

Den allmänna inkomstskattesats som fastställts för samfund är 20 %. Den skattesatsen för samfällda förmåner är 26,5 %.

Ändringarna i inkomstskattesatserna har inte till alla delar beaktats i de fastställda förskottsskattebeloppen. Samfund och samfällda förmåner kan vid behov söka ändring i sina förskott om förskottsbeloppen inte motsvarar det slutgiltiga skattebeloppet. Information om ändringssökande finns i ifyllningsanvisningen av blankett Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024