Beskattning av kapitaliseringsavtal

Har getts
11.4.2018
Diarienummer
A2/200/2018
Giltighet
11.4.2018 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A252/200/2016

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Kapitalisaatiosopimuksen verotus