Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
18.10.2023 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare för årsanmälningsskyldigheter för skatteåret 2023 Tidigare anvisningen Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare för skatteåret 2022 är uppdelad i två anvisningen: Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare för årsanmälningsskyldigheter för skatteåret 2023 (Diarienummer VH/2700/00.01.00/2023) och Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare i fråga om skyldigheterna enligt 14 f och 17 a–f § i lagen om beskattningsförfarande (Diarienummer VH/2701/00.01.00/2023)
4.3.2022 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare för skatteåret 2022
26.8.2021 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2021
29.12.2020 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2020
18.12.2019 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2019
19.12.2018 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2018
4.12.2017 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2017
21.12.2016 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2016
27.1.2016 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2015
7.1.2016 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2015
5.1.2015 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2014
20.12.2014 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2013
4.1.2013 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2012
17.1.2012 Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2011