Valmisteveron palautushakemus, täyttöohje

Voit hakea valmisteveron palautusta, jos tuotteista on maksettu valmistevero mutta tilanne tai käyttötarkoitus oikeuttaa verottomuuteen.

Käytä tätä hakemusta, jos palautus perustuu eräisiin verottomuussäännöksiin. Monet näistä palautuksista ilmoitettiin vuoteen 2020 saakka vähennyksinä valmisteveroilmoituksessa. Hae palautusta tällä hakemuksella, jos verottomuuden peruste on jokin seuraavista:

 • tuotteet on palautettu verottomaan varastoon
 • tuotteet on myyty (tai muuten luovutettu) diplomaateille tai muille valmisteverotuslain 18 §:ssä mainituille kansainvälisille toimijoille
 • moottoribensiinistä on otettu talteen hiilivetyjä jakeluasemalla ja hakijan omassa verottomassa varastossa
 • tuotteet ovat tuhoutuneet tai ne on lopullisesti menetetty
 • tuotteet on viety EU:n ulkopuolelle tai toimitettu toiseen EU:n jäsenvaltioon
 • verollinen jäte on viety pois kaatopaikalta
 • muu valmisteverotuslain mukainen peruste.

Näille palautuksille sen sijaan on omat hakemukset, eikä niihin voi käyttää tätä hakemusta:

Hae palautusta OmaVerossa

Tee valmisteveron palautushakemus OmaVerossa. Paperilomaketta (lomake 1457) voit käyttää vain poikkeustapauksissa. Linkki lomakkeeseen on sivun lopussa.

Ilmoituksen täyttöohje

1. Hakijan tiedot

OmaVerossa nämä tiedot ovat valmiina. Jos käytät paperilomaketta, täytä tämä osa aina ja merkitse henkilötunnus tai Y-tunnus myös lomakkeen muille sivuille.

2. Valmisteverolaji

Valitse, mistä valmisteverosta haet palautusta. Jos haet palautusta useammasta kuin yhdestä valmisteverosta, tee jokaisesta valmisteverolajista oma erillinen hakemus.

3. Hakujakso

Ilmoita, miltä hakujaksolta haet palautusta. Hakujakso voi olla kalenterikuukausi tai kalenterivuosi, paitsi jäteveron palautuksissa kalenterivuosi tai neljännesvuosi (tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu tai loka-joulukuu) tai kalenterivuosi.

Jos haet palautusta useammalta kalenterivuodelta, tee jokaisesta vuodesta oma hakemus.

Esimerkki paperilomakkeen merkintätavasta:

Jos haet palautusta tammikuulta 2021, täytä kohta "Kalenterikuukausi ja vuosi (kk/vvvv)". Merkitse siihen 01/2021.Jos haet palausta koko vuodelta 2021, täytä kohta "Kalenterivuosi (vvvv)". Merkitse siihen 2021.

Jos haet jäteveron palautusta ajalta heinäkuu-syyskuu 2021, täytä kohta "Verokausi (neljännesvuosi) ja vuosi (1–4/vvvv)". Merkitse siihen 3/2021.

4. Palautuksen peruste

Valitse, millä perusteella haet palausta. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa useampia eri perusteita, jos hakemus koskee vain yhtä valmisteveroa ja hakujaksoa.

5. Tuotteet ja määrät

Ilmoita, mistä tuotteista ja tuotemääristä haet palautusta.

Käytä määrän ilmoittamiseen näitä yksiköitä:

 • millilitra (ml): sähkösavukenesteet
 • senttilitraa etyylialkoholia (eacl): olut ja tullitariffin nimikkeeseen 2207 ja 2208 kuuluvat tuotteet (etyylialkoholi)
 • litra (l): käymisteitse valmistetut alkoholituotteet, välituotteet, viinit, virvoitusjuomat, juomapakkaukset, nestemäiset polttoaineet (pl. nestekaasu, bionestekaasu ja raskas polttoöljy)
 • kilogramma (kg): nestekaasu, bionestekaasu, raskas polttoöljy, piippu- ja savuketupakka vuoteen 2020 saakka
 • gramma (g): piippu- ja savuketupakka ja ja kuumennettava tupakkatuote vuodesta 2022 alkaen
 • kappale (kpl): savukkeet, savukepaperit, sikarit ja pikkusikarit
 • kilowattitunti (kWh): sähkö
 • megawattitunti (MWh): maakaasu ja biokaasu
 • tonni (t): jäte, kivihiili

Jos haet palautusta oluen tai etyylialkoholin verosta, sinun tulee ilmoittaa tuotteen sisältämän etyylialkoholimäärän lisäksi myös tuotteen litramäärä.

Ilmoita myös, milloin vero on määräytynyt. Ajankohta on yleensä sama, jolloin tuotteista on maksettu valmistevero. Jos veron maksamisen ajankohtaa ei voi selvittää, ilmoita tuotteiden hankinta-ajankohta tarvittavalla tarkkuudella.

6. Palautus yhteensä

Laske tähän veronpalautuksen määrä. OmaVero laskee veronpalautuksen määrän antamiesi tietojen perusteella. Jos käytät paperilomaketta, laske ja ilmoita palautuksen määrä itse.

7. Perustelut ja lisätiedot

Anna tarvittaessa perusteluja ja lisätietoja hakemuksen käsittelyä varten.

8. Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Jos käytät paperilomaketta, muista allekirjoittaa hakemus. Jos allekirjoitat hakemuksen varsinaisen hakijan puolesta, liitä lisäksi mukaan myös valtakirja. Postita hakemus lomakkeen yläreunassa kerrottuun osoitteeseen.