1C Matkakulut – Matkat toissijaiselle työpaikalle, täyttöohje

Ilmoita tällä lomakkeella matkakulut vakituisen asunnon (kodin) ja toissijaisen työpaikan välillä.

Voit ilmoittaa matkakulut myös OmaVerossa. Paperilomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Jos sinulla on ollut useita eri toissijaisia työpaikkoja tai esimerkiksi kotiosoitteesi on muuttunut vuoden aikana, voit antaa tiedot useammalla lomakkeella.

Toissijainen työpaikka on sellainen työskentelypaikka, jossa teet töitä säännöllisesti mutta joka ei kuitenkaan ole ensisijainen, vakituinen työskentelypaikkasi. Toissijainen työpaikka voi olla esimerkiksi työnantajasi toinen toimipiste, jossa teet töitä säännöllisesti mutta harvemmin kuin varsinaisella työpaikallasi. Toissijaisen työpaikan on oltava eri kunnan alueella kuin varsinainen työpaikkasi.

Toissijaiselle työpaikalle tekemäsi matkat saat vähentää käyttämäsi kulkuneuvon (esimerkiksi oman auton) mukaan. Matkakuluja ei siis tarvitse vähentää julkisen liikenteen lippuhintojen mukaan. Matkakulut vähennetään tulonhankkimismenoina ansiotuloista.

Muut matkakulut – valitse oikea lomake

Ilmoita muut matkat OmaVerossa tai seuraavilla lomakkeilla:

 • vakituisen asunnon (eli kodin) ja varsinaisen työpaikan väliset matkat – lomake 1A
 • matkat toissijaisen työpaikan ja työskentelypaikkakunnalla sijaitsevan majoittumispaikan välillä – lomake 1A
 • viikonloppumatkat kotipaikkakunnalle esimerkiksi perheesi luo – lomake 1B
 • matkat erityiselle työntekemispaikalle (esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- tai metsäalan matkat) – lomake 1D.
  Mikä on erityinen työntekemispaikka?

Vähennyksen voi saada verokortille

Voit ilmoittaa matkakulut verokorttia varten. Silloin vähennys otetaan huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa eikä vasta jälkikäteen lopullisessa verotuksessa.

Ilmoita tiedot verokorttia varten OmaVerossa (vero.fi/omavero). Voit kuitenkin hakea muutosta verokorttiin myös paperilomakkeella 5010 (Verokortti ja/tai ennakkoverohakemus). Liitä silloin mukaan tämä lomake.

Verokorttia varten ilmoittamasi matkakulut siirtyvät myös esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa. Jos korjaat näitä tietoja, anna kaikkien ilmoittamiesi kodin ja toissijaisen työpaikan välisten matkojen tiedot uudelleen.

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen

Voit ilmoittaa asunnon ja työpaikan väliset matkat myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Anna tiedot silloin OmaVerossa tai palauta tämä lomake esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan tämä lomake. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, ilmoita kaikki asunnon ja toissijaisen työpaikan välisiä matkoja koskevat tiedot.

Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Huomaa, että muutos verojesi määrään ei ole yhtä suuri.

Lue lisää matkoista toissijaiselle työpaikalle.

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat matkakuluja.

2 Matkakulut toissijaiselle työpaikalle julkisella kulkuneuvolla / vuosi

Voit vähentää matkakuluista vain sen osan, jota työnantajasi ei ole korvannut. Jos työnantaja on korvannut matkoja toissijaiselle työpaikalle, ilmoita verovapaiden korvausten määrä.

Ilmoita myös, kuinka monta kertaa vuodessa olet käynyt toissijaisella työpaikalla.

Merkitse matkoista seuraavat tiedot:

 • Mistä: kotiosoitteesi eli matkan lähtöpaikka
 • Mihin: toissijaisen työpaikan osoite
 • Alkamispäivä ja päättymispäivä: se ajanjakso, jonka aikana olet kulkenut matkoja toissijaiselle työpaikalle
 • Matka edestakaisin: edestakaisen matkan pituus
 • Matkakulut tänä aikana yhteensä: matkakulut koko ajanjaksolta.

Jos käytät matkaan useita julkisia kulkuneuvoja, ilmoita eri kulkuneuvojen lippujen hinnat yhteensä kohdassa "Matkakulut tänä aikana yhteensä.

3 Matkakulut toissijaiselle työpaikalle muulla kuin julkisella kulkuneuvolla / vuosi

Merkitse rastilla, millä kulkuneuvolla olet kulkenut matkan. Jos olet vuoden aikana käyttänyt matkaan useita eri kulkuneuvoja, merkitse rastilla se kulkuneuvo, jota olet käyttänyt eniten vuoden aikana. Mikäli käyttämääsi kulkuneuvoa ei löydy lomakkeen vaihtoehdoista, jätä tämän kohdan rastikentät tyhjäksi.

Voit vähentää matkakuluista vain sen osan, jota työnantajasi ei ole korvannut. Jos työnantaja on korvannut matkoja toissijaiselle työpaikalle, ilmoita verovapaiden korvausten määrä vuodessa.

Ilmoita matkoista seuraavat tiedot:

 • Mistä: kotiosoitteesi eli matkan lähtöpaikka
 • Mihin: toissijaisen työpaikan osoite
 • Alkamispäivä ja päättymispäivä: se ajanjakso, jonka aikana olet kulkenut matkoja toissijaiselle työpaikalle
 • Matka edestakaisin: edestakaisen matkan pituus
 • Matkakulut tänä aikana yhteensä: matkakulut koko ajanjaksolta
 • Kuinka monta kertaa ajanjakson aikana olet kulkenut edestakaisen matkan toissijaiselle työpaikalle muulla kuin julkisella kulkuneuvolla.

Tarkista, kuinka paljon vähennystä eri kulkuneuvoista voi saada.

Jos käytät matkaan useita eri kulkuneuvoja, ilmoita matkakulujen yhteismäärä kohdassa "Matkakulut tänä aikana yhteensä".

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.