69 Hakemus tonnistoverovelvolliseksi (3093)

Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvollisuutta hakevat osakeyhtiöt.

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä lomake 68 tonnistoveron ennakkoveron määräämistä varten. Lomakkeeseen on liitettävä lomake 69A ja lomake 69B, joka on annettava aluskohtaisesti. Myös tonnistoverotettavan toiminnan EVL 30§:n mukainen muu irtain käyttöomaisuus ilmoitetaan lomakkeella 69B.

Lomake 69 on annettava paperiversiona. Tonnistoveroilmoituslomakkeita ei voi antaa sähköisenä.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Konserniverokeskus
PL 10, 00052 VERO

Avainsanat: