69A Tonnistoveroilmoitus - Yhtiötä koskevat tiedot (3089)

Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvollisuutta hakevat osakeyhtiöt ja tonnistoverovelvolliset osakeyhtiöt veroilmoituslomakkeen 68 liitteenä.

Lomake annetaan myös silloin, kun yhtiön olosuhteissa tapahtuu tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon edellytysten kannalta merkittäviä muutoksia.

Lomake 69A on annettava paperiversiona. Tonnistoveroilmoituslomakkeita ei voi antaa sähköisenä.

Palauta lomake osoitteeseen, joka on merkitty lomakkeeseen.

Avainsanat: