69B Tonnistoveroilmoitus - Aluskohtaiset tiedot (3090)

Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvollisuutta hakevat osakeyhtiöt ja tonnistoverovelvolliset osakeyhtiöt veroilmoituslomakkeen 68 liitteenä. Lomake annetaan jokaisesta aluksesta erikseen. Myös tonnistoverotettavan toiminnan EVL 30§:n mukainen muu irtain käyttöomaisuus ilmoitetaan tällä lomakkeella.

Lomake 69B on annettava paperiversiona. Tonnistoveroilmoituslomakkeita ei voi antaa sähköisenä.

Palauta lomake osoitteeseen, joka on merkitty lomakkeeseen.

Avainsanat: