68 Laskelma tonnistoverosta (3088)

Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvolliset osakeyhtiöt.

Lomake on tonnistoverovelvollisen pääveroilmoitus. Sitä käytetään myös tonnistoveron ennakkoveron hakemuksena ja muutosilmoituksena.

Veroilmoituslomakkeeseen on liitettävä lomake 69A ja lomake 69B, joka on annettava aluskohtaisesti. Myös tonnistoverotettavan toiminnan EVL 30§:n mukainen muu irtain käyttöomaisuus ilmoitetaan lomakkeella 69B. Mikäli yhtiöllä on myös tuloverotettavaa toimntaa, on sen annettava lomake 6B liitteineen. Lisäksi yhtiön tulee antaa lomake 6B liitteineen koko toiminnasta. Yhtiön tulee laskea toiminnan tulos EVL:n säännösten mukaan laskemalla yhteen tonnistoverotettavan toiminnan ja elinkeinotoiminnan tulokset, jossa poistot on tehtävä EVL:n maksimipoistoin.

Lomake 68 on annettava paperiversiona. Tonnistoveroilmoituslomakkeita ei voi antaa sähköisenä.

Veroilmoitus lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Konserniverokeskus
PL 10, 00052 VERO

Avainsanat: