Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Linkitys vero.fi-sivustolla

Linkit ovat verkkotekstissä niitä kohtia, joihin katse ja huomio kiinnittyvät. Osa verkkosivujen käyttäjistä klikkaa linkkejä hyvinkin herkästi.

Varo eksyttämästä käyttäjää. Muista, että linkki on myös korostuskeino tekstissä. Linkkisanat erottuvat muuta tekstiä paremmin – harkitse, mitä korostat.

Millainen on hyvä linkkiteksti?

Hyvä linkkiteksti antaa sen minkä lupaa eikä johda käyttäjää harhaan. Linkkiteksti kuvaa linkin takaa avautuvan sisällön niin tarkasti, että vaikka linkin ympärillä olevan tekstin jättäisi lukematta, voi linkkitekstistä päätellä, missä tilanteessa linkistä kannattaa klikata.

Linkkitekstin muotoilu pitää harkita joka kerta erikseen. Kohdesivun otsikko tai osoite ei useinkaan ole kuvaavin ja paras linkkiteksti. Linkkitekstissä ja kohdesivun otsikossa pitää kuitenkin olla myös jotakin samaa, jotta kävijä tietää tulleensa oikealle sivulle.

Tällaisia ilmaisuja ovat esimerkiksi toimintaohjeet ja viittaus tiettyyn asiakokonaisuuteen kuten palveluun.

Esimerkkejä: 
Hae verokorttia Omaverossa
Korjaa virheelliset tai muuttuneet tiedot Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa
Omistajaksi katsotaan myös omistajan veroinen haltija
Lue lisää metsänomistajan arvonlisäveroilmoituksesta 
Jos sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, tee vapaamuotoinen kirjallinen lausuntopyyntö.

Linkkiteksti voi olla yksi sana, jos sana on selkeä ja havainnollinen. Sanan täytyy kuvata tarkasti sivun sisältöä ja orientoida lukijaa riittävästi.

Esimerkkejä: 
Autoverolaskuri

Tarkista maksamisen määräajat: 
- Asunto-osake
- Uudiskohde
- Autopaikka ja muut tilat
- Kiinteistö
- Rakennus, esim. siirtolapuutarhamökki
- Liikeosakkeet

Näin: Useimmista muutoksista ilmoitetaan muutos- ja lopettamisilmoituksella (YTJ-palvelussa)
Ei näin: Useimmista muutoksista ilmoitetaan muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella, jonka saa osoitteesta www.ytj.fi.

Laita linkkitekstiin kehotusmuotoinen verbi aina kun se on mahdollista. Jos sijoitat linkin esimerkiksi muutamaan sanaan sivulauseessa ja linkin ulkopuolelle jää vain sana tai kaksi, merkitse linkki mieluummin koko sivulauseeseen.

Esimerkkejä: 
Laske viivekoron määrä
Katso ohjeet muutoksenhakuun
Tee veroilmoitus
Ilmoita verkossa (lomake.fi)
Ilmoita paperilomakkeella
Katso ilmoitusohjeet
Tilaa meiltä uudet tilisiirtolomakkeet,
joilla voit maksaa kiinteistöveron.
Katso tarkemmin, miten rakennuksen arvo määritetään.

Vältä toistamasta samaa asiaa tekstissä ja linkkitekstissä. Huomaa, että linkkitekstistä OmaVero-ohjeisiin olisi hyvä käydä ilmi, mihin ohjeeseen linkistä päätyy.

Näin: 
Hae ennakkoratkaisua OmaVerossa
Katso OmaVeron ohjeet

Tai näin:
Hae ennakkoratkaisua OmaVerossa
Näin haet ennakkoratkaisua OmaVerossa

Ei näin: Hakemuksen voi tehdä OmaVero-palvelussa. Katso OmaVeron ohjeet. Hae ennakkoratkaisua OmaVerossa

Älä käytä linkkitekstinä ”Klikkaa tästä” tai "Lue lisää". Tällaiset linkit eivät kerro lukijalle mitään sivun sisällöstä. Laita linkki mieluummin sellaisiin sanoihin ja ilmaisuihin, joita käyttäjät hakevat hakukoneella.

Näin: Älä liitä mukaan kuitteja tai tositteita – pyydämme niitä tarvittaessa. Lue lisää kuittien ja tositteiden säilyttämisestä
Ei näin: Älä liitä mukaan kuitteja tai tositteita – pyydämme niitä tarvittaessa. Lue lisää.

Älä merkitse pelkkää verkko-osoitetta linkkitekstiksi.

Näin: Kiinteistövero 
Ei näin: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/

Näin: Tietuekuvaukset 
Ei näin: Tietuekuvaukset on julkaistu vero.fissä.

Pääperiaate on, että kaikki linkit aukeavat aina samaan ikkunaan. Harkinnan mukaan joissakin tilanteissa linkin voi laittaa aukeamaan uuteen ikkunaan, esimerkiksi

  • ratkaisuapurista linkitetään toiselle sivulle (jos käyttäjä palaa takaisin ratkaisuapuriin, hänen ei tarvitse tehdä valintoja uudestaan, jotta saa vastauksen näkyviin)
  • OmaVeron käyttöohjeista linkitetään OmaVeroon tai muille sivuille (ohjeet jäävät auki, kun käyttäjä kirjautuu OmaVeroon).

Kun linkki avautuu uuteen ikkunaan, kirjoita linkkitekstin loppuun "(avautuu uuteen ikkunaan)".

Näin: Katso tarkemmat maksuohjeet (avautuu uuteen ikkunaan)

Kun teet linkin sähköiseen palveluun, linkkitekstistä pitää käydä ilmi, että asiakas siirtyy toiseen palveluun.

Näin: Esimerkiksi kaikki veroilmoitukset voi antaa OmaVerossa.

Kieliversiossa prepositio tulee mukaan linkkitekstiin, esimerkiksi i MinSkatt.

Linkkitekstin pitää kertoa selvästi, viekö linkki sähköiseen palveluun vai lisätieto- tai ohjesivulle (jos sekoittumisen vaara on olemassa). Ei riitä, että ero käy ilmi tekstistä linkin ympärillä.

Näin: Voit ilmoittaa vuoden 2019 kotitalousvähennyksen tiedot veroilmoituksellesi OmaVerossa jo nyt tai ensi keväänä, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen.
Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen OmaVerossa

Linkin jälkeen ei tarvitse laittaa pistettä, jos teksti on otsikon tapainen kehotus omalla rivillään.

Näin: Näin teet kotitalousvähennyksen

Linkin perään tulee piste silloin, kun linkki ei ole oma erillinen kokonaisuutensa vaan samassa kappaleessa on myös leipätekstiä.

Näin: Eri maatyyppejä verotetaan eri tavoin. Jos maan käyttötarkoitus on muuttunut, ilmoita korjatut tiedot Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa. Palvelu avautuu keväällä 2018. Voit tehdä korjaukset myös paperilomakkeella.

Ankkurilinkit palvelevat etenkin mobiilikäyttäjää.

Ankkurilinkkejä kannattaa käyttää silloin, kun sivulla on esitetty tietoa esimerkiksi erityyppisistä tilanteista, ja lähtökohtaisesti yhtä lukijaa koskee vain yksi tilanne.

Sijoita ankkurilinkit sivun alkuun ja linkitä niistä samalla sivulla oleviin väliotsikoihin. Muotoile tällaiset sisällysluettelon tapaiset linkkitekstit samalla tavalla kuin teksti, johon linkki vie (esim. väliotsikko).

Varmista, että linkit aukeavat samaan ikkunaan.

Jos laitat linkkejä luetteloon, laita yhteen luettelon kohtaan vain yksi linkki.

Kun luettelo muodostuu yksittäisistä sanoista tai hyvin lyhyistä ilmaisuista, merkitse koko rivi linkiksi.

Kun luettelo muodostuu pidemmistä virkkeistä, sijoita linkki keskeiseen asiasanaan tai toimintaohjeeseen.

Näin: 
Ilmoita itse tällaiset muutokset: 
ositus
perinnönjako
maankäyttölajin muutos (metsän, pellon ja joutomaan pinta-ala)
keskeneräisen rakennuksen valmiusaste
peruskorjaustoimenpiteet
varustetaso – rakennuksen ominaisuustiedot (esim. sähkö ja vesi)
rakennuksen käyttötarkoitus ja sen muuttaminen (esim. muutto vakituisesta asunnosta vapaa-ajan asuntoon).

Kun teet linkin lomakkeeseen, linkitä aina lomakkeen kuvaussivulle. Linkin kohteeksi ei siis laiteta suoraan pdf-lomaketta.

Linkkitekstin on hyvä kertoa, että kyse on lomakkeesta.

Merkitse näkyviin lomakkeen nimi ja harkinnan mukaan numero. Lomakkeen nimeä ei kuitenkaan tarvitse laittaa linkkitekstiin silloin, jos linkkitekstistä muutenkin käy ilmi, mihin asiaan lomake liittyy.

Näin: Hae tarvittaessa lisäaikaa perunkirjoitukseen tai perukirjan antamiseen lomakkeella (3626)
Ei näin: Perunkirjoituksen toimittamiselle tai perukirjan antamiselle voi hakea lisäaikaa erillisellä lomakkeella (3626).

Jos luettelet monta lomaketta peräkkäin, laita sekä lomakkeen nimi että numero.

Jos linkki ei vie toiselle sivulle vaan suoraan tiedostoon (esimerkiksi pdf-lomakkeeseen), linkkitekstiin pitää merkitä tiedostomuoto. Vero.fi:ssä julkaistaan mielellään vain pdf-tiedostoja.

Näin: 
Katso vuoden 2018 valuuttakurssit (pdf)

Jos samasta aineistosta useampia eri tiedostomuotoja, jokaisesta täytyy tehdä erillinen linkki.

Näin: Kotitalousvähennys (pdf) / Kotitalousvähennys (pptx)
Tai näin: 
Kotitalousvähennys (pdf) 
Kotitalousvähennys (pptx)

Tee linkki niin, että se vie aina uusimpaan ohjeeseen (linkitä kansioon).

Kerro, että linkki vie syventävään ohjeeseen.

Näin: 
Tarkempaa tietoa toissijaisen raportointivelvollisuuden muodostumisesta löydät syventävästä ohjeesta Verotuksen maakohtainen raportti

Lue syventävistä vero-ohjeista lisää siitä, miten asuntoedun verotusarvo lasketaan.

Älä merkitse linkkitekstiin turhia numerosarjoja. Ne hankaloittavat lukemista. Diaarinumero ja päivämäärä näkyvät kohdesivulta, kun linkkiä klikkaa.

Diaarinumero on kuitenkin hyvä mainita silloin, jos halutaan, että linkki vie muuhun kuin uusimpaan ohjeeseen.

Kun linkki vie vero.fi:n ulkopuoliselle sivustolle, merkitse näkyviin, minne tai kenen palveluun linkki vie. Osoitetta ei merkitä näkyviin. Laita linkki aina sille sivulle, josta lukija saa täsmällisen tiedon – ei siis etusivulle. Muista laittaa myös linkit vero.fi:n ulkopuoliselle sivustolle avautumaan aina samaan ikkunaan.

Näin: 
Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti YTJ-palvelussa
Perusta osakeyhtiö sähköisesti (YTJ-palvelu)
Lue tarkemmin pienyhtiön rajoista (Patentti- ja rekisterihallitus)
Lue tarkemmin pienyhtiön rajoista Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta
Lue lisää yhteisestä työmaasta aluehallintoviraston sivuilta (pdf)


Ei näin: 
Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti YTJ-asiointipalvelussa (ytj.fi). 
Tarkempaa tietoa pienyhtiön rajoista on sivulla prh.fi 
Lue lisää yhteisestä työmaasta (pdf) (www.avi.fi)

Jos linkki vie erikieliselle sivulle, kerro se linkkitekstissä. Tyypillinen tilanne on esimerkiksi se, kun englanninkieliseltä sivulta linkitetään suomenkieliselle sivulle.

Linkitä englanninkieliseltä sivulta suomenkieliseen sivuun tai asiakirjaan. Lisää linkin jälkeen teksti (available in Finnish and Swedish, link to Finnish) mukaan linkkitekstiin.

Näin: 
Excise duties on tobacco are determined according to the excise duty table for tobacco products (available in Finnish and Swedish, link to Finnish).

Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2019