Saavutettavuusseloste – OmaVero

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee OmaVero asiointipalvelua. Selosteon laadittu 22.9.2020. Palvelun saavutettavuus on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta ja itsearviointina.

Vaatimustenmukaisuustilanne

OmaVero-palvelu täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

  1. OmaVerosta saatavien PDF-dokumenttien (esimerkiksi päätökset) sisältöjen lukujärjestys ei ole ruudunlukijakäyttäjille looginen ja voi aiheuttaa hankaluuksia sisällön ymmärtämisessä. Puutteet pyritään korjaamaan lähitulevaisuudessa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä asiakaspalveluun, jos sisällön lukeminen aiheuttaa haasteita. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.2)
  2. Näppäimistöselauksen järjestys ei ole oikea erittelyllä varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista (lomake 62). Kun lomaketta selaa tabulaattorilla, fokus ei siirry aina loogisesti seuraavaan kenttään, vaan se saattaa siirtyä sarakkeessa alaspäin. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3, 2.4.7)
  3. OmaVerossa on puutteellinen otsikkohierarkia. Palvelussa käytetään lähinnä otsikkotasoa H1 ja H3. Puutteellinen otsikkohierarkia toistuu myös OmaVeron PDF-dokumenteissa (esimerkiksi päätöksissä), esimerkiksi joitain otsikkotasoja puuttuu kokonaan ja osa otsikoista on merkitty H2-tasoksi. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1, 2.4.6)
  4. OmaVeron haitarielementit voivat aiheuttaa haasteita ruudunlukijakäyttäjälle. Ruudunlukija voi lukea haitarielementin sisällä olevia valintaruutuja myös silloin, kun haitarielementti on suljettu. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2).
  5. OmaVeron valintapainikkeiden (radio button) yhteydessä ruudunlukija lukee koodia, joka liittyy painikkeen tyyliasetuksiin. Tämä voi vaikeuttaa valintapainikkeen sisällön hahmottamista. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.1).
  6. Ruudunlukija ei lue sivujen otsikoita (page title), jolloin dynaamiset muutokset, kuten sivun vaihtaminen jää kertomatta käyttäjälle. (WCAG-ohjeistukset kriteeri 4.1.3).
  7. OmaVeron kielen valinta-painikkeet eivät ole merkitty oikein lang-id-attribuutilla, jolloin ruudunlukija voi lukea sivun sisällön väärällä aksentilla, esim. englanninkieliset sivut suomalaisella aksentilla. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.1.2).
  8. Päivämäärä- ja puhelinnumerokentistä puuttuu ruudunlukijakäyttäjille selkeä ohjeistus tiedon oikeasta muodosta. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.2).
  9. OmaVeron sisältö ei tällä hetkellä ole responsiivinen ja sisältöä voi joutua vierittämään myös sivusuunnassa, kun sivua on zoomattu esimerkiksi 200 %. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.4, 1.4.10).
  10. OmaVeron ajanvarauksessa vapaat ajat ja päivämäärät ovat merkitty pelkästään vihreällä värillä, mutta ei muulla indikaattorilla. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.1).

Kaikki saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan lähitulevaisuudessa OmaVeron tulevissa versiopäivityksissä. OmaVero on teknisesti rakennettu valmisohjelmistosta, jonka vuoksi puutteiden korjaaminen ei ole kovin yksinkertaista, mutta pyrimme korjaamaan tiedossa olevat puutteet, kun OmaVeroa kehitetään.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

OmaVeron saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa OmaVeron kehittämistiimi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö