Saavutettavuusseloste – OmaVero

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee OmaVero asiointipalvelua. Seloste on päivitetty 11.5.2021. Palvelun saavutettavuus on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta ja itsearviointina.

Vaatimustenmukaisuustilanne

OmaVero-palvelu täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. OmaVerosta saatavien PDF-dokumenttien (esimerkiksi päätökset) sisältöjen lukujärjestys ei ole ruudunlukijakäyttäjille looginen ja voi aiheuttaa hankaluuksia sisällön ymmärtämisessä. Puutteet pyritään korjaamaan lähitulevaisuudessa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä asiakaspalveluun, jos sisällön lukeminen aiheuttaa haasteita. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.2).
 2. Näppäimistöselauksen järjestys ei ole oikea erittelyllä varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista (lomake 62). Kun lomaketta selaa tabulaattorilla, fokus ei siirry aina loogisesti seuraavaan kenttään, vaan se saattaa siirtyä sarakkeessa alaspäin. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3, 2.4.7).
 3. OmaVerossa on puutteellinen otsikkohierarkia. Palvelussa käytetään lähinnä otsikkotasoa H1 ja H3. Puutteellinen otsikkohierarkia toistuu myös OmaVeron PDF-dokumenteissa (esimerkiksi päätöksissä), esimerkiksi joitain otsikkotasoja puuttuu kokonaan ja osa otsikoista on merkitty H2-tasoksi. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1, 2.4.6).
 4. OmaVeron haitarielementit voivat aiheuttaa haasteita ruudunlukijakäyttäjälle. Ruudunlukija voi lukea haitarielementin sisällä olevia elementtejä myös silloin, kun haitarielementti on suljettu. Ruudunlukija voi myös lukea, että haitarielementti on suljettu, vaikka se olisi auki, eikä palvelu aina kerro ruudunlukijalle, milloin haitarielementti on auki. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2).
 5. Ruudunlukija ei lue sivujen otsikoita (page title), jolloin dynaamiset muutokset, kuten sivun vaihtaminen jää kertomatta käyttäjälle. Ruudunlukija ei myöskään lue sivun lataus-indikaattoria, joka tulee näkyviin, kun sivun sisältöä ladataan näkyviin. Myös muut dynaamiset muutokset voi jäädä kertomatta käyttäjälle, kuten esimerkiksi, jos jokin tieto pyöristetään ylös tai alas. (WCAG-ohjeistukset kriteeri 4.1.3).
 6. Päivämäärä- ja puhelinnumerokentistä puuttuu ruudunlukijakäyttäjille selkeä ohjeistus tiedon oikeasta muodosta. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.2).
 7. OmaVeron sisältö ei tällä hetkellä ole responsiivinen ja sisältöä voi joutua vierittämään myös sivusuunnassa, kun sivua on zoomattu esimerkiksi 200 %. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.4, 1.4.10).
 8. Osa tiedoista indikoidaan visuaalisesti pelkällä värillä esimerkiksi OmaVeron ajanvarauksessa vapaat ajat ja päivämäärät ovat merkitty pelkästään vihreällä värillä, mutta ei muulla indikaattorilla. Joillain lomakkeilla pakollinen tieto on merkitty vain oranssilla värillä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.1).
 9. Joistain linkeistä puuttuu fokusindikaattori tai fokusindikaattorin kontrasti voi olla heikko, esimerkiksi Huomioitavaa -kohdan linkeistä puuttuu näkyvä fokus ja ilmoitusten esikatselunäkymän Muokkaa -linkeissä on heikosti näkyvä fokus. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.7, 1.4.3).
 10. OmaVerosta löytyvistä PDF-dokumenteista puuttuu kuvaavat tiedostonimet. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.2).
 11. Joistain kysymysmerkki ikoneista puuttuu kuvaava alt-teksti, esimerkiksi kun valitaan, mille kaudelle halutaan antaa ilmoitus. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.1.1).
 12. Näppäimistöselausta käyttämällä sivun fokus saattaa hypätä sivun ylälaitaan esimerkiksi, kun taulukoista poistaa rivin, klikkaamalla taulukon otsikkoa, avaamalla linkin Enter-painikkeella tai haitarielementin sulkemalla. Fokus ei myöskään aina siirry sivun alkuun, kun siirrytään sivulta toiselle. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.2.2, 2.4.3).
 13. OmaVerossa on käytössä erilaisia taulukoita ja osaan taulukoista lisätään automaattisesti uusi rivi, kun palvelun käyttäjä lisää sisältöä taulukkoon. Ruudunlukijalle tästä ei tule tietoa, jolloin uusi rivi voi hämmentää käyttäjää. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.2.2).
 14. Ruudunlukija ei automaattisesti lue vahvistusviestiä, joka visuaalisesti tulee näkyviin, kun esimerkiksi ilmoitus tai hakemus on lähetetty tai, jos ilmoitus tai hakemus tallennetaan keskeneräisenä. Ruudunlukija ei kaikilla ilmoituksilla lue automaattisesti virheviestejä tai ohjeita, jotka visuaalisesti tulevat näkyviin, jos on syöttänyt väärän tiedon kenttään. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.3).
 15. Näppäimistökäytön konventioista poiketen, valintapainikkeiden (radiobutton) ja välilehtien näppäimistönavigaatio toimii nuolinäppäimien sijaan vaihto-näppäimellä (tab). Tämä luo poikkeuksia sivujen kohdistusjärjestykseen. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3).
 16. Osa OmaVeron painikkeista (esimerkiksi "Muokkaa" tai "Kaikki toiminnot") ovat visuaalisesti painikkeita, mutta semanttisesti linkkejä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2).
 17. Ruudunlukija voi satunnaisesti lukea valintalistojen tietoja selatessa "Valittu/Ei valittu", vaikka sen tulisi kertoa systemaattisesti, milloin joku tietty valinta on valittu. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2).
 18. Osa OmaVeron painikkeista (esimerkiksi "Lisää uusi", "Muokkaa" ja "Avaa erittely") eivät ole ohjelmallisesti ryhmitelty oikein, jolloin voi olla haastava tietää, mikä painike tai kenttä liittyy mihinkin kysymykseen tai asiaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1).
 19. OmaVeron käyttöliittymässä käytetään runsaasti taulukkorakennetta ulkoasun toteutuksessa, ja tämä vaikeuttaa ruudunlukijan esitystavalla merkityksen ymmärrettävyyttä useissa kohdissa. Visuaalisessa esitystavassa kyseiset taulukkorakenteet eivät välity, eivätkä vaikuta vastaavalla tavalla ymmärrettävyyteen, mutta ne tuovat saavutettavuushaasteen sisällön mukautumisessa ruudunlukijan esitystapaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1).
 20. Jostain toiminnoista puuttuu kuvaava nimilappu, kuten esimerkiksi tapahtumahaun päivämäärävalitsimesta tai valintaruudusta (check box) hakemuksella koron perimättä jättämisestä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.2).

 21. OmaVerossa on käytössä toimintoja ja otsikkotasoja, joihin näppäimistöselauksella kohdistus indikoidaan virheellisesti, vaikka toiminnot ja otsikkotasot eivät ole interaktiivisia. Myöskin kohdistusjärjestyksessä on puutteita, esimerkiksi joissain linkeissä ja painikkeissa on väärä kohdistusjärjestys. Ruudunlukija saattaa myös lukea piilotettuja elementtejä, kuten esimerkiksi valintaruutuja tai nimilappuja (label), joilla on yritetty parantaa fokuksen saamista oikeaan kohtaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3).

 22. Fokus ei siirry kysymysmerkki-ikonien takaa löytyvien apulinkkien ilmoitusikkunoihin, kun tällainen ikkuna avataan. Tämä tarkoittaa sitä, että fokusindikaattori ei esimerkiksi siirry linkkeihin tai sulje-painikkeeseen, ja tämä vaikeuttaa palvelussa navigointia esimerkiksi käyttäjille, jotka navigoivat palvelussa näppäimistön avulla. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1).

 23. Ruudunlukijakäyttäjille voi ilmetä joitain synkronointiongelmia, jos he ensiksi lukevat sivun ja sen jälkeen navigoivat interaktiiviseen elementtiin. Sivun kohdistus ei välttämättä toimi oikein, ja kohdistus siirtyy väärään kohtaan, kun ruudunlukijan (NVDA) vaihtaa selaustilasta kohdistustilaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3).

 24. Osa OmaVeron linkeistä ovat puutteellisia, eivätkä kerro tarpeeksi selkeästi mikä linkin tarkoitus on. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.4).

Kaikki saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan lähitulevaisuudessa OmaVeron tulevissa versiopäivityksissä. OmaVero on teknisesti rakennettu valmisohjelmistosta, jonka vuoksi puutteiden korjaaminen ei ole kovin yksinkertaista, mutta pyrimme korjaamaan tiedossa olevat puutteet, kun OmaVeroa kehitetään.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

OmaVeron saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa OmaVeron kehittämistiimi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö