Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Saavutettavuusseloste – OmaVero

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee OmaVero-asiointipalvelua. Seloste on päivitetty 25.4.2023. Palvelun saavutettavuus on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta ja itsearviointina.

Palvelun saavutettavuuden tila

OmaVero-palvelu täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. 

Palvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. OmaVerosta saatavien PDF-dokumenttien (esimerkiksi päätösten) sisältöjen lukujärjestys ei ole ruudunlukijakäyttäjille looginen ja voi aiheuttaa hankaluuksia sisällön ymmärtämisessä. Puutteet pyritään korjaamaan lähitulevaisuudessa. Jos tarvitset apua sisällön lukemiseen, voit soittaa asiakaspalveluumme tai käydä verotoimistossa. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.2)
 2. OmaVerossa on puutteellinen otsikkohierarkia, ja kaikkia visuaalisia otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi ohjelmallisesti. Palvelussa käytetään lähinnä otsikkotasoja H1 ja H3. Puutteellinen otsikkohierarkia toistuu myös OmaVeron PDF-dokumenteissa (mm. päätöksissä), esimerkiksi joitain otsikkotasoja puuttuu kokonaan ja osa otsikoista on merkitty H2-tasoksi. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1 ja 2.4.6)
 3. OmaVeron haitarielementit voivat aiheuttaa haasteita ruudunlukijakäyttäjälle. Ruudunlukija voi lukea haitarielementin sisällä olevia elementtejä myös silloin, kun haitarielementti on suljettu. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2)
 4. Ruudunlukija ei kerro sivun latausindikaattorin tilaa. Myös muut käyttöhetkellä tapahtuvat dynaamiset muutokset voivat jäädä kertomatta käyttäjälle, kuten esimerkiksi hakutulosten lukumäärät, dynaamiset laskennalliset muutokset, tai jos jokin luku pyöristetään ylös tai alas. (WCAG-ohjeistukset kriteeri 4.1.3)
 5. Päivämäärä- ja puhelinnumerokentistä puuttuu ruudunlukijakäyttäjille selkeä ohjeistus tiedon oikeasta muodosta. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.2).
 6. Modaali-ikkunoiden responsiivisuudessa on vielä korjattavaa: Näyttöä zoomatessa sisältöalue voi jäädä kohtuuttoman pieneksi. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.10)
 7. Jotkut tiedot merkitään visuaalisesti pelkällä värillä: Esimerkiksi OmaVeron ajanvarauksessa vapaat ajat ja päivämäärät ovat merkitty pelkästään vihreällä värillä, mutta ei muulla indikaattorilla. Joillain lomakkeilla pakollinen tieto on merkitty oranssilla värillä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.1)
 8. Näppäimistöselausta käyttämällä sivun kohdistus saattaa hypätä sivun ylälaitaan esimerkiksi, kun taulukoista poistaa rivin. Kohdistus ei myöskään aina siirry sivun alkuun, kun siirrytään sivulta toiselle. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.2.2 ja 2.4.3).
 9. Näppäimistökäytössä kohdistusjärjestykseen voi sisältyä kohtia, jotka eivät ole interaktiivisia. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 10. Apulinkkien kautta avautuvien ikkunoiden sisältö ei ole mukana sivun kohdistusjärjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ikkunoiden sisällössä olevat linkit tai Sulje-painike eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1 ja 2.4.3)
 11. Osaan OmaVeron taulukoista lisätään automaattisesti uusi rivi, jos palvelun käyttäjä lisää sisältöä taulukkoon. Ruudunlukijalle ei tule tästä tietoa, ja uusi rivi voi hämmentää käyttäjää. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.2.2).
 12. Ruudunlukija ei automaattisesti lue tilasta kertovia vahvistusviestejä, jotka tulevat visuaalisesti näkyviin, kun esimerkiksi ilmoitus tai hakemus on lähetetty, tai tallennetaan keskeneräisenä. Ruudunlukija ei myöskään kaikilla ilmoituksilla lue automaattisesti virheviestejä tai ohjeita, jotka visuaalisesti tulevat näkyviin, jos on syöttänyt väärän tiedon kenttään. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.3)
 13. OmaVerossa on muutamissa kohdissa linkkejä ja painikkeita, joiden ohjelmallinen ja visuaalinen esitystapa eivät vastaa toisiaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2)
 14. Osaa OmaVeron toiminnoista ei ole nimetty ohjelmallisesti riittävän kattavasti, jolloin esimerkiksi ruudunlukijakäyttäjän voi olla haastava tietää, mihin asiaan toiminto liittyy (esimerkiksi "Lisää uusi", "Muokkaa" ja "Avaa erittely"). (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 15. OmaVeron käyttöliittymässä käytetään muutamassa osiossa taulukkorakennetta ulkoasun toteutuksessa (esimerkiksi osiot “Toiminnot” ja “Kaikki verolajit”), ja tämä vaikeuttaa merkityksen ymmärrettävyyttä ruudunlukijakäytössä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 16. Jostain toiminnoista puuttuu kuvaava nimilappu, kuten esimerkiksi tapahtumahaun päivämäärävalitsimesta tai taulukoiden sisällä olevista valintapainikkeista. Joitain tietoja ei ole riittävästi ryhmitelty ohjelmallisesti. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1 ja 3.3.2)
 17. Joidenkin näkymien linkeissä ja painikkeissa on väärä kohdistusjärjestys verrattuna sisällön järjestykseen. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 18. Ruudunlukijakäyttäjille voi ilmetä joitain synkronointiongelmia, jos he ensiksi lukevat sivun ja sen jälkeen navigoivat interaktiiviseen elementtiin. Sivun kohdistus ei välttämättä toimi oikein, ja kohdistus siirtyy väärään kohtaan, kun ruudunlukijan (NVDA) vaihtaa selaustilasta kohdistustilaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 19. Ajanvarauksen valintaikkuna (modaali) ei ilmoita käyttäjälle virheestä kattavasti, jos pakollinen kenttä on jäänyt tyhjäksi. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.1)
 20. Palvelun hakutoiminnallisuuksissa on saavutettavuuspuutteita ruudunlukijakäytössä: Hakutulosten lukumäärää ei kerrota automaattisesti (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.3) ja kohdistus jää hakukenttään haun suorittamisen jälkeen (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 21. Päivämääräkenttien kalenterikomponentti ei ole kaikilta osin käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1)
 22. OmaVerossa on joitakin kohtia, joissa välistetty teksti ei asetu kokonaan näkyville. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.12)
 23. Taulukoiden päivämäärävalitsimien näppäimistö- ja ruudunlukijakäytössä on saavutettavuusongelmia. Päivämäärävalitsin ei ole valittavissa näppäimistöllä, ja ruudunlukija ei kerro päivämäärävalitsimeen liittyvän päivämääräkentän nimeä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1 ja 4.1.2)
 24. Ruudunlukijalla ei ole mahdollista lukea osaa ohjesisällöistä johtuen ongelmasta niiden ohjelmallisesti selvitettävässä lukemisjärjestyksessä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.2)

OmaVeron nykyisten saavutettavuuspuutteiden korjauksia tehdään vuoden 2023 aikana. 

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

OmaVeron saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa OmaVeron kehittämistiimi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2023