Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Saavutettavuusseloste – ilmoitin.fi

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Ilmoitin.fi. Seloste on päivitetty 31.1.2024. Palvelun saavutettavuus on arvioitu itsearviointina.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

 1. Taulukot: Taulukot (myös haitarielementteinä toteutetut) eivät ole saavutettavia. Niissä mm. käytetään apuna värejä, colspan-rakenteita ja sisäkkäisiä taulukoita, jotka rikkovat ylemmän tason taulukon sarakeotsikoiden toimivuuden ruudunlukijoilla ja tekevät taulukoista hankalia tulkita.
 2. Linkit ja navigointi
  • Linkeistä aukeaa tietoja uusiin välilehtiin tai ikkunoihin, ilman erillistä mainintaa asiasta. Hyppylinkki sisältöön ei pääse tabuloimalla siirtymään lainkaan.
  • Pystynavigaatiossa ei ole koodista tunnistettavissa rakennetta joka kertoisi mitkä navigaation kohdat ovat päätasolla ja mitkä alatasoilla. Esim. pystynavigaation alatasojen olemassaoloa indikoivan kuvakkeen alt-teksti on "avaa alavalikko", vaikka valikko on auki.
  • Sivut vaativat huomattavia määriä vaakavieritystä, kun selainikkunaa zoomataan.
  • Valtuutukset sivulla olevat radiobuttonit vaihtavat alla näkyvää sisältöä varoittamatta käyttäjää tästä. Sisällön muutos on kuitenkin kohtuullisen helppoa ymmärtää kontekstista. Arkisto-sivulla vastaavat radiobuttonit toimivat vasta Hae-painikkeen painalluksen jälkeen.
  • Label-elementtejä ei palvelussa käytetä syötekenttien nimien merkintään.
 3. Kuvat ja videot
  • Kuvista puuttuu alt-tekstit.
  • Lähetysohjeen videolla ei ole tekstitystä. Videolinkki aukeaa yllättäen uuteen selaimen välilehteen. Videon kontrolleilla on englanninkieliset/puuttuvat tekstiselitteet. Kontrollien näppäimistökäyttö on aluksi mahdollista, mutta kun video alkaa pyöriä, kontrollit menevät piiloon eikä ole ilmeistä, miten niitä saisi ilman hiirtä esiin.
 4. Tiedoston tarkistaminen: Tiedostoa tarkastettavaksi valittaessa teksti "ei valittuja tiedostoja" jää näkyviin myös tiedoston valinnan jälkeen. Palaute käyttäjälle on virheellinen ja ristiriitainen alla näkyvän tiedon kanssa. Kenttäkohtaisia virheilmoituksia ei kommunikoida selvästi apuvälineille, eikä pakollisia kenttiä ole merkitty. Puuttuva tiedosto aiheuttaa virheilmoituksen, jolla ei kuitenkaan ole role=alert -attribuuttia tai johon ei vielä fokusta. Sama koskee ilmoitusta siitä, jos käyttäjä ei tarkastuksen jälkeen valitse yhtään tiedostoa lähetettäväksi.

Kohtuuton rasite

Kerrottu sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 1. Ilmoitin.fi-palvelu on rakennettu 2000-luvun alussa ja sen tekninen toteutus ei tällä hetkellä tue tarpeeksi kattavasti saavutettavuusvaatimuksia ja niiden toteuttaminen nykyiseen palveluun on haasteellista. Useat kohdat, jotka eivät ole saavutettavia ovat sellaisia, että niitä tarvitsevat pääasiassa vain ohjelmistokehittäjät tai tilitoimistot, joten käyttäjäjoukko on hyvin rajattua. Arvioinnin mukaan saavutettavuuteen liittyvien muutosten toteuttaminen nykyiseen Ilmoitin.fi-palvelun käyttöliittymiin on erittäin laaja ja tekninen toteutus vaatisi kattavaa palvelun uudelleen rakentamista. Kustannukset tarvittaville muutoksille ovat suuret suhteessa käyttäjämääriin. Saavutettavuusvaatimukset tullaan huomioimaan tulevassa Ilmoitin.fi käyttöliittymäuudistuksessa, jonka tekeminen alkaa vuoden 2024 aikana.
 2. Verohallinnon tietovirtoja ollaan siirtämässä vaiheittain OmaVeroon sekä reaaliaikaisiin API rajapintoihin, jolloin nämä palvelut tarjoavat saavutettavan vaihtoehdon.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 5.2.2024