Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Uusi tilastokooste: Verovuosi 2022 oli hyvä energiahuollolle mutta huono terveys- ja sosiaalipalveluille

Uutinen, 5.2.2024

Verohallinto on julkaissut tilastokoosteen yhteisöjen tuloveroista, veronpalautuksista ja jäännösveroista verovuonna 2022. Toimialoittain tarkasteltuna eniten yhteisöveroa maksoi teollisuus.

Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2022 tuloveroa (yhteisöveroa) yhteensä 8,01 miljardia euroa, mikä on noin 0,73 miljardia euroa (+10,1 %) enemmän kuin vuonna 2021. Toimialoittain tarkasteltuna eniten yhteisöveroa maksuunpantiin teollisuuden toimialalla (30,2 % yhteisöveron kokonaismäärästä), rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (16,4 %) ja kaupan alalla (12,7 %).

Yhteisöveron kasvu keskittyi verovuonna 2022 energiahuollon (+57,4 %) ja teollisuuden (+34,0 %) toimialoille. Euromääräisesti yhteisöveron määrä kasvoi energiahuollon toimialalla 186 miljoonaa euroa ja teollisuuden toimialalla 614 miljoonaa euroa.

– Muilla toimialoilla ei mennyt yhtä hyvin, vaan usealla alalla yhteisöveron määrän kasvu jäi pieneksi tai yhteisövero jopa laski vuoteen 2021 verrattuna, ylitarkastaja Jenna Lempiäinen Verohallinnosta kertoo.

Eniten yhteisöveron määrä pieneni terveys- ja sosiaalipalveluiden (-17,6 %) sekä informaation ja viestinnän (-10,7 %) toimialoilla.

Maksuunpantu yhteisöjen tulovero toimialoittain, verovuodet 2021 ja 2022

Tuloveroa maksuunpantiin verovuonna 2022 noin 138 000 yhteisölle, mikä on vajaa 2 300 yhteisöä (+1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Toimialoittain tarkasteltuna eniten yhteisöveron maksajia oli kiinteistöalan (19,2 % yhteisöveron maksajista) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (14,4 %) toimialoilla sekä rakentamisen (12,7 %) ja kaupan (11,9 %) toimialoilla.

Tutustu tilastoihin: Yhteisöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset ja jäännösverot verovuonna 2022

Sivu on viimeksi päivitetty 5.2.2024