Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Helsingissä tehdyssä taksiliikenteen valvontaiskussa todettiin puutteita

Verohallinnon tiedote, 6.11.2023

Helsingin poliisin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin lukuisia puutteita tietojen esittämisessä sekä ajopäiväkirjoissa.

Perjantaina 3.11.2023 Helsingissä toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 121 taksia, joista 45:ssä oli huomautettavaa.

Poliisi kirjoitti 16 sakkoa, lisäksi 29:lle määrättiin liikennevirhemaksu.

Havaitut rikkeet tai puutteet:

  • kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä: 19
  • luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä: 11
  • hintatietojen esittämisessä puutteita: 12
  • taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää: 10
  • ajopäiväkirjaa ei ollut esittää/oli puutteellinen: 13
  • taksinkuljettajan ajolupa ei voimassa: 1
  • taksiliikennelupa ei voimassa: 2.

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

− Tämän kertaisessa valvonnassa eniten yllätti pienten puutteiden suuri määrä. Iso osa näistä olisi huolellisuudella korjattavissa, esim. kuljettajan nimitietojen näkyminen matkustajalle sekä hintatietojen esillä pitäminen. Yksi taksitolpalla ollut auto oli katsastamaton, yhdestä oli erääntynyt ajoneuvovero, joka maksettiin valvonnan yhteydessä. Tällä kertaa ajoneuvojen kuntopuutteita ei ollut merkittävästi havaittavissa. Tämä on hyvä asia. Valvonnassa tavattiin kuitenkin 2 autoa, joissa ei ollut taksiliikennelupaa voimassa. Toisessa oli kaikki taksiliikenteen perusasiat pielessä, taksikupu kylläkin oli katolla, mutta taksilupaa eikä kuljettajan ajolupaa ollut lainkaan. Toisessa tapauksessa lupa oli vanhentunut yli vuosi sitten, kommentoi ylikonstaapeli Tuija Saarinen Helsingin liikennepoliisista.

Yhdelle taksinkuljettajalle kirjoitettiin valvonnan yhteydessä sakko punaisen liikennevalon noudattamatta jättämisestä.

– Ajopäiväkirjoissa havaittujen puutteiden määrä yllätti. Ajopäiväkirjaa ei ollut joko lainkaan tai ajopäiväkirjan merkinnät olivat puutteellisia, toteaa Saarinen.

Yhteistoiminta eri viranomaisten kanssa toimi hyvin valvonnalla.

Lukuisia puutteita tietojen esittämisessä

– Valvonnassa havaittiin lukuisia puutteita tietojen esittämisessä. Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi, ovat asianmukaisesti taksimatkustajan nähtävillä. Valvonta osoitti, että tietojen esittämisessä on yhä parannettavaa, toteaa Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Työnantajan toiminta aluehallintoviraston valvonnassa

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Ajopäiväkirjaa ei ollut pitänyt 13 kuljettajaa. Ajopäiväkirjan pitämistä edellytetään työsuhteisilta kuljettajilta. Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella.

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

Verohallinto on valvonut taksialaa viime vuosina tiivisti, eikä harmaan talouden toiminnan ole valitettavasti todettu kadonneen alalta. Yhteisvalvontoja pidetään tehokkaina ja vaikuttavina. Niiden avulla, tehokkaan riskienhallinnan lisäksi, on jatkuvasti nostettu ja nostetaan sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn. Niin tässäkin valvontatapahtumassa.

– Harmaan talouden torjunnassa pyrimme luonnollisesti löytämään verovelvoitteitaan välttelevät, tapahtuu välttely sitten tarkoituksellisesti tai muusta syystä, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

– Alalle on tullut paljon pieniä toimijoita, ja sen myötä myös osaamattomuutta velvoitteista ja niiden hoitamisesta. Haastavimpia valvontakohteita taksialalla ovat toisaalta olleet vuokraus- ja alihankintajärjestelyt, joissa työnantajavastuuta hukutetaan ketjua alaspäin mentäessä. Puuttuva myynti ja pimeä työ ovat alan yleisimmät harmaan talouden ilmenemismuodot.

– Tavoite on turvata kilpailuneutraliteetti puuttumalla petolliseen toimintaan alalla. Verovelvoitteiden laiminlyönti käy usein käsi kädessä muiden laiminlyöntien kanssa. Väärintoimijoilla on kuitenkin hyvä todennäköisyys jäädä kiinni, sanoo Valsi.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.11.2023