Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tuloverotilastot 2021: Suomalaiset saivat yli 8 miljardia euroa luovutusvoittoja − 846 eniten tienannutta sai 2,5 miljardia

Verohallinnon tiedote, 1.12.2022

Suomalaiset keräsivät vuonna 2021 pääomatuloja kaikkien aikojen ennätyspotin, 17,5 miljardia euroa. Summasta 8,1 miljardia kertyi luovutusvoitoista eli arvopapereiden ja muun omaisuuden myynnistä.

Luovutusvoittojen määrä on aiemmin ylittänyt 5 miljardin rajan vain kahdesti, vuosina 2007 (5,4 mrd.) ja 2020 (5,3 mrd.). Viime vuoden huimaa nousua selittää pörssikurssien nousu ennätystasolle. Luovutusvoitoille ovat tyypillisiä suuret vuosivaihtelut ja useimmiten jonkinasteinen riippuvuus pörssikurssien kehittymisestä.

Vuonna 2021 luovutusvoittoja kertyi ennätysmäärä sekä julkisesti listattujen arvopapereiden (3,5 mrd.) että muun omaisuuden (4,6 mrd.) myynnistä. Kaikista luovutusvoitoista muun omaisuuden osuus oli vuonna 2021 noin 56 prosenttia.

Muun omaisuuden luovutusvoitto tarkoittaa muun muassa kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja virtuaalivaluutoista sekä listaamattomien yhtiöiden osakkeista saatuja tuloja.

Tiedot pääomatuloista selviävät Verohallinnon tänään julkaisemista vuoden 2021 tuloverotilastoista.

Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot ovat olleet vuotta 2021 korkeammalla vain vuonna 2007. Vuonna 2021 arvopapereista kertyi luovutusvoittoja yhteensä 3,5 miljardia euroa ja muusta omaisuudesta 4,6 miljardia.

Katso dynaaminen graafi luovutusvoittojen jakautumisesta (Flourish)

Tyypillinen luovutusvoittoja saanut on keski-ikäinen, uusimaalainen mies

Luovutusvoittoja saaneiden henkilöiden määrä on kasvanut vuosien mittaan, kertoo tilastoista vastaava tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta.

− Ensimmäistä kertaa viime vuonna yli 400 000 henkilöä sai luovutusvoittoja julkisesti listatuista arvopapereista. Muun omaisuuden luovutusvoittojakin sai lähes 90 000 henkilöä. Euromääräisesti valtaosalla luovutusvoitot olivat pieniä, sillä 80 prosentilla voittojen saajista tulo jäi alle 10 000 euron. Luovutusvoittojen mediaani vuonna 2021 oli 1 611 euroa, Savolainen kertoo.

Savolaisen mukaan euromääräisesti suurin potti luovutusvoitoista kertyy pienelle määrälle asiakkaita.

− Viime vuonna suuria, yli 50 000 euron luovutusvoittoja kertyi 5,8 miljardin verran, eli 72 prosenttia kaikista luovutusvoitoista. Kuitenkin niitä saaneiden henkilöiden määrä oli reilut 23 000 eli vajaa 5 prosenttia kaikista luovutusvoittoja saaneista, Aki Savolainen sanoo.

Yli miljoonan euron luovutusvoittoja sai 846 henkilöä (0,2 %), joiden osuus kaikista luovutusvoitoista oli 2,5 miljardia euroa eli noin kolmannes (31,2 %).

Ikäryhmittäin tarkasteltuna luovutusvoittoja saivat viime vuonna ensisijaisesti 40−60-vuotiaat. Erityisesti yli miljoonan euron luovutusvoitoissa tämän ikäluokan osuus on muita korkeampi. Maakunnista korostuu Uusimaa, jonne luovutusvoitoista meni euromääräisesti lähes puolet (48 %). Miehiä luovutusvoittoa saaneista oli valtaosa.

− Yli miljoonan euron luovutusvoitoista miesten osuus oli 91 prosenttia (90,8 %). Kaikista luovutusvoittoja saaneista miehiä oli 81 prosenttia (80,9 %). Karkeasti voidaan sanoa, että eniten viime vuonna luovutusvoittoja saanut oli keski-ikäinen uusimaalainen mies, Savolainen sanoo.

Pääomatuloveroa kerättiin ennätysmäärä −lähes puolet osinkotuloista verotettiin pääomatulona

Myös osinkotuloissa viime vuosi rikkoi ennätyksen: osinkotuloja maksettiin suomalaisille viime vuonna yhteensä 5,8 miljardin verran. Tästä summasta 0,6 miljardia verotettiin ansiotulona ja 2,7 miljardia pääomatulona. Verovapaita osinkoja oli kokonaismäärästä 2,5 miljardia euroa.

Maksetuista osingoista 1,5 miljardia euroa tuli listatuista yhtiöistä, 4,1 miljardia euroa listaamattomista yhtiöistä ja 0,2 miljardia ulkomailta saaduista osingoista. Yli 100 000 euron suuruiset osingot sai noin kymmenen tuhatta henkilöä. Heille maksettujen osinkojen yhteismäärä oli reilut 2,7 miljardia eli lähes puolet (47 %) kaikkien osinkojen yhteismäärästä.

Pääomatuloista kerättyjen verojen määrä oli viime vuonna ennätyksellisen korkea. Veroa kerättiin yhteensä 4,4 miljardia euroa, mikä on reilut 41 prosenttia (+41,3 %) enemmän kuin edellisvuonna.

Pääomatuloverojen määrä on kasvanut suhteellisen tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2021 verojen määrä kasvoi yli 41 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Katso dynaamisesta kuvasta, miten pääomatuloverot ovat kehittyneet (Flourish)

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 1.12.2022