Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tuloverotilastot 2021: 1970-luvulla syntyneet maksoivat eniten tuloveroja

Verohallinnon tiedote, 1.12.2022

Vuonna 2021 ikäluokista eniten tuloveroja maksoivat 1970-luvulla syntyneet. Heidän ansio- ja pääomatuloistaan kertyi tuloveroja yhteensä 7,9 miljardia euroa, mikä on 285 miljoonaa enemmän kuin 1960-luvulla syntyneillä. Yhteensä tuloveroja määrättiin 35,1 mrd.

Vaikka 1970-luvulla syntyneet maksoivat tuloveroja eniten, 1960-luvulla syntyneille kertyi hieman enemmän tuloja (ansio-, pääomatuloja sekä verovapaita kustannusten korvauksia). Ansiotuloja 70-luvulla syntyneet tienasivat hieman enemmän (lähes 85 miljoonaa euroa), mutta pääomatuloja kertyi 1960-luvulla syntyneiden ikäryhmälle reilut 390 miljoonaa enemmän. Tiedot selviävät Verohallinnon tänään julkaisemista vuoden 2021 tuloverotilastoista.

Tilastoista vastaava tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta kertoo, että 60-luvulla syntyneiden pienempää veropottia 70-lukulaisia suuremmilla tuloilla selittää kolme asiaa.

− Suurin syy on se, että 70-lukulaisten ansiotulojen keskiarvo oli noin 3600 euroa korkeampi kuin 60-luvulla syntyneiden. Koska ansiotulojen verotus on kokonaisuutena progressiivista, suuremmista tuloista maksetaan suhteellisesti enemmän veroja kuin pienemmistä tuloista. Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan myös pääomatuloissa on eroja. 60-lukulaiset saavat lähes 11 prosenttia eli 393 miljoonaa enemmän pääomatuloja kuin 70-luvulla syntyneiden ikäluokka. Veroja pääomatuloista 60-luvulla syntyneet maksavat vajaan 7 prosenttia eli 63 miljoonaa isomman potin kuin 70-luvulla syntyneet.

− 60-luvulla syntyneiden ikäluokalla on pääomatuloista hieman suurempi osuus saajalle verovapaita pääomatuloja. Lisäksi 70-luvulla syntyneiden pääomatulot keskittyvät pienemmälle joukolle. Näin ollen 70-luvulla syntyneiden ikäluokan veronalaisista pääomatuloista 59 prosenttia verotetaan 34 prosentin verokannalla. 60-luvulla syntyneiden pääomatuloista 34 prosentin kannalla verotetaan 52 prosenttia.

− Myös veroista tehtävillä vähennyksillä on merkitystä. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi työtulo- ja kotitalousvähennykset. Niitä 60-luvulla syntyneet saivat 40 miljoonaa enemmän kuin 70-luvulla syntyneet. Vähennysten keskiarvot olivat molemmissa ikäluokissa lähes samalla tasolla, mutta 1960-luvun suurempi ikäluokka nostaa kokonaispotin näissä vähennyksissä suuremmaksi, Savolainen selittää.

Vuonna 2021 ikäluokista eniten tuloveroja maksoivat 1970-luvulla syntyneet. Vain 1930-luvulla tai aiemmin syntyneiden maksamat tuloverot laskivat, muiden nousivat.

Maksetut tuloverot syntymävuosikymmenen mukaan, dynaaminen graafi (Flourish)

Ansiotulot kasvoivat nopeammin kuin niistä perittävät verot – 1980-luvulla syntyneet tekevät poikkeuksen 

Kun tarkastellaan 1980-luvulla ja sitä ennen syntyneiden ikäluokkia, nähdään että ansiotulojen kasvu on ollut niistä perittävien verojen kasvua nopeampaa tai verot ovat laskeneet ansiotuloja enemmän kaikissa muissa ikäluokissa paitsi 80-luvulla syntyneillä. Heidän ansiotulonsa ovat kasvaneet nopeasti ja progressiivisen verotuksen seurauksena verot ovat kasvaneet vielä nopeammin. 

80-luvulla syntyneiden ansiotulojen kasvu on peräisin palkkatulojen kasvusta, Aki Savolainen sanoo. 

Palkkatuloja saavien 80-luvulla syntyneiden lukumäärä ei ole kasvanut kuin 6,3 %, mutta palkkatulojen keskiarvo on noussut 42,5 prosenttia ja mediaani 33,7 prosenttia. 1980-luvulla syntyneiden palkkatulojen mediaani vuonna 2021 oli 35 937 euroa, kun se 70-luvulla syntyneillä oli 40 488 euroa ja 60-luvulla syntyneillä 38 164 euroa.  

Eniten ansiotuloista maksettava verokertymä on laskenut 1930-luvulla tai sitä ennen syntyneillä (-36,1%). Verojen lasku on seurausta veroja maksavien henkilöiden lukumäärän puolittumisesta (-51,6%). Veroa maksavien henkilöiden lukumäärän puolittuminen johtuu toisaalta kuolleista mutta myös pienituloisille suunnatuista veronkevennyksistä.  Vuonna 2014 30-luvulla tai sitä ennen syntyneistä 3,3 prosenttia ansiotuloja saavista ei maksanut ansiotuloistaan tuloveroja. Vuonna 2021 tällaisten asiakkaiden lukumäärä oli noussut 11,8 prosenttiin. Ennen kaikkea YLE-veroa maksavien osuus on laskenut vuosien 2014 ja 2021 välillä. Tässä ikäluokassa oli vuonna 2014 noin 80 tuhatta asiakasta, joiden ainoa vero oli pieni YLE-vero.

Ansiotuloista perittävät verot ovat nousseet 1970-luvulla ja 1980-luvulla syntyneillä ja laskeneet niitä aiemmilla vuosikymmenillä syntyneillä.

Ansiotulot ja -verot sekä muutosprosentit syntymävuosikymmenen mukaan 2014-2021, dynaaminen graafi (Flourish).

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 1.12.2022