Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tilastot: 18–39-vuotiaat avasivat 57 prosenttia ensimmäisen vuoden aikana perustetuista osakesäästötileistä

Verohallinnon tiedote, 13.4.2022

Vuoden 2020 aikana 100 000 suomalaista veronmaksajaa sijoitti osakesäästötileille yhteensä miljardi euroa. Osakesäästötilejä avasivat erityisesti nuoret aikuiset. Verohallinnon tilastotietokannasta löytyy nyt tietoa ikäluokittain, sukupuolittain, tuloluokittain ja alueittain siitä, ketkä ottivat osakesäästötilin käyttöön vuonna 2020, kun tilin avaaminen tuli mahdolliseksi.

– Osakesäästötilille ei voi siirtää vanhaa omistusta. Se voi olla syy, miksi osakesäästötili on kiinnostanut juuri nuoria aikuisia. Heillä ei välttämättä ole vielä ollut sijoituksia, joten tilin on voinut avata miettimättä jo olemassa olevia osakeomistuksia, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo.

Esimerkiksi pörssiyhtiöistä osinkoja saaneiden joukossa painottuivat puolestaan enemmän vanhemmat ikäluokat.

Kaiken kaikkiaan kiinnostus osakesäästötiliin oli ensimmäisen vuoden aikana maltillista. 2 prosenttia suomalaisista avasi osakesäästötilin. Vastaavasti osakesäästötilin ulkopuolella pörssiyhtiöistä osinkoja sai vuonna 2020 reilut puoli miljoonaa henkilöä, eli noin 10 prosenttia suomalaisista.

– Pitää kuitenkin muistaa, että Verohallinnon tilastot koskevat nyt vain ensimmäistä vuotta, kun osakesäästötilin pystyi avaamaan. Vasta tulevat vuodet näyttävät, kuinka suuren suosion osakesäästötili sijoitusmuotona saavuttaa, Luokkanen sanoo.

Kuvasta näkyy, että mitä vanhempi osakesäästötilin avaaja oli, sitä enemmän hän laittoi tilille rahaa. Eniten osakesäästötilejä avasivat 18–29-vuotiaat (29 530 avattua osakesäästötiliä), toiseksi eniten 30–39-vuotiaat (28 916 avattua osakesäästötiliä).

Keskimääräinen osakesäästötilille siirretty summa oli 9 546 euroa

Mitä iäkkäämmistä henkilöistä oli kyse, sitä enemmän he siirsivät rahaa osakesäästötilille. Yli 80-vuotiaiden keskimääräinen osakesäästötilille tehty rahasuoritus oli vajaa 26 000 euroa. Alaikäisten tileille siirrettiin keskimäärin alle 4 000 euroa.

– Alaikäisille osakesäästötilejä ovat todennäköisesti perustaneet vanhemmat tai isovanhemmat. Tilejä lahjaksi alaikäisille avanneet ovat mahdollisesti ottaneet huomioon, että verovapaasti voi lahjoittaa kolmen vuoden aikana alle viisi tuhatta euroa, Luokkanen arvioi.

Osakesäästötilit houkuttelevat sijoittajiksi pienituloisempia kuin muut tavat sijoittaa

Osakesäästötilien avaajissa korostui vuonna 2020 muita sijoitusmuotoja vähemmän suurituloiset tuloluokat.

– Osakesäästötilejä koskeva 50 000 euron rahasiirtojen enimmäisrajoitus aiheuttaa sen, etteivät varakkaimmat pysty käyttämään sitä pääasiallisena sijoitusvälineenä, Luokkanen kertoo.

Puolet osakesäästötilien varallisuudesta kuului vuoden 2020 lopussa sellaisille sijoittajille, jotka tienasivat vuodessa alle 60 000 euroa. Vastaavasti vuonna 2020 pörssiyhtiöistä osinkoa saaneissa alle 60 000 euroa vuodessa tienaavien osuus oli kolmannes (33 %).

Lähes puolet osakesäästötileistä avattiin Uudellamaalla

Suosituinta osakesäästötilin avaaminen oli Uudellamaalla. Uusimaalaiset avasivat 46 % kaikista vuoden 2020 aikana avatuista osakesäästötileistä.

Ensimmäisen vuoden aikana Uudellamaallakin suosio oli kuitenkin pienimuotoista: vain kolme prosenttia maakunnan tulonsaajista avasi osakesäästötilin.

Verohallinnolta ei vielä löydy tilastotietoa siitä, kuinka paljon osakesäästötilin suosio kasvoi vuonna 2021. Verohallinto alkaa koota tilastoja viime vuodesta, kun kaikkien henkilöiden vuoden 2021 verotus on käsitelty ja saatu päätökseen lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Mikä on osakesäästötili?

  • Osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, ettei arvopapereiden yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta, kun tililtä nostetaan rahaa.
  • Osakesäästötilissä on erikseen rahatili ja osakkeiden säilytystili. Rahatilille voi siirtää enintään 50 000 euroa, joko kerralla tai osissa.
  • Osakesäästäjällä saa olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili.
  • Osakesäästötili on tarkoitettu ainoastaan osakkeille: tilin sisällä ei voi käydä kauppaa esimerkiksi pörssinoteeratuilla rahastoilla tai sijoitusrahastoilla.
  • Vanhoja osakeomistuksia ei voi siirtää osakesäästötilille.
  • Osakesäästötilin avaaminen tuli mahdolliseksi vuoden 2020 alussa.
  • Verohallinto saa verotusta varten tarvittavat tiedot osakesäästötileiltä pois nostetuista rahoista pankeilta automaattisesti. Tiedot näkyvät valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella. Sijoittajan tehtäväksi jää tarkistaa, että tiedot ovat veroilmoituksella oikein. Tietojen tarkistamisen vuoden 2021 myyntien osalta voi tehdä jo nyt OmaVerossa. Määräpäivät ovat toukokuussa.

Lisätietoa:

Tilastotietoa vuonna 2020 perustetuista osakesäästötileistä

Osakesäästötili

Sivu on viimeksi päivitetty 13.4.2022